Analiza ryzyka w projektowaniu maszyn

Analiza ryzyka, jego ocena oraz redukcja Zgodnie z postanowieniami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE producent musi określić wymagane środki ochrony w zakresie ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa pracy przy maszynie. Do tego celu służy analiza ryzyka – zgodnie przepisami zawartymi w normie PN-EN-ISO-12100. Wymieniony dokument jest normą typu A, czyli zawierającą ogólne, podstawowe informacje, jednocześnie stanowiąc podstawę do…

Podesty serwisowe

Podesty serwisowe Jedną z wytycznych dyrektywy maszynowej 2006/42/WE jest to, że należy zapewnić stały dostęp do prac serwisowych służbom technicznym. Od dostępności i wygody użytkowania podestów zależy bezpieczeństwo pracowników. Jednym ze stałych środków dostępu są podesty serwisowe, które zgodnie z przepisami powinny spełniać wymagania stawiane przez normę PN-EN ISO 14122. Część druga tejże normy stanowi…