Sectors

Food industry

Branża spożywcza

Heavy industry

Przemysł ciężki

Automotive

Aviation industry

Branża lotnicza - Aviation

Pharmaceutical industry

Branża farmaceutyczna

Cosmetic industry

Branża kosmetyczna

Agricuture industry

Branża rolnicza

Wood industry

Branża drzewna

Rolling stock

Branża kolejowa