Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu części ciała człowieka

Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu części ciała człowieka Od czasu gdy zauważono, że maszyny przemysłowe stanowią zagrożenie dla człowieka starano się ustandaryzować zasady bezpieczeństwa. By spełnione były minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu części ciała człowieka należy stosować normę PN EN 349 zharmonizowaną z dyrektywą maszynową 2006/42/WE.   Metodyka Projektujący maszyny powinien: Stwierdzić czy występuje zagrożenie zgnieceniem Ocenić…

Details

Zapobieganie niespodziewanemu włączeniu maszyny

Zapobieganie niespodziewanemu włączeniu maszyny W dobie automatyzacji zapobieganie niespodziewanemu włączeniu maszyny stało się trudniejsze niż było. Dzięki normie PN-EN 1037, stworzonej wg wymagań stawianych przez dyrektywę maszynową 2006/42/WE, wiemy jak należy projektować maszyny, aby do takich zdarzeń dochodziło jak najrzadziej, a najlepiej w ogóle. Maszyna działająca, zatrzymana, a może pozostająca w spoczynku? Przed okresem automatyzacji…

Details

Badanie hałasu maszyn

Badanie hałasu maszyn Warunki stawiane przez dyrektywę  maszynową 2006/42/WE są jasne, maszyny należy produkować w taki sposób, aby wpływ hałasu na organizm człowieka ograniczyć do minimum. Jak to dopracować jest określone w normie PN-EN ISO 11202. Tyczy się ona wszystkich rodzajów hałasu zdefiniowanych w dokumencie PN-EN ISO 11201. Przedstawiamy sposób na badanie hałasu maszyn zgodny…

Details

Zatrzymanie awaryjne, zasady projektowania

Zatrzymanie awaryjne i zasady projektowania Wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE informują producentów o wymogu projektowania bezpiecznych maszyn z wyłącznikiem awaryjnym. W jaki sposób to osiągnąć wyjaśnia nam norma PN-EN ISO 13850.  Wymieniony dokument jest normą typu B2, czyli wyszczególnione są w niej techniczne środki ochronne.   Niniejszy artykuł nie dotyczy przypadków, w których maszyna nie zmniejsza…

Details

Analiza ryzyka w projektowaniu maszyn

Analiza ryzyka, jego ocena oraz redukcja Zgodnie z postanowieniami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE producent musi określić wymagane środki ochrony w zakresie ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa pracy przy maszynie. Do tego celu służy analiza ryzyka – zgodnie przepisami zawartymi w normie PN-EN-ISO-12100. Wymieniony dokument jest normą typu A, czyli zawierającą ogólne, podstawowe informacje, jednocześnie stanowiąc podstawę do…

Details

Podesty serwisowe

Podesty serwisowe Jedną z wytycznych dyrektywy maszynowej 2006/42/WE jest to, że należy zapewnić stały dostęp do prac serwisowych służbom technicznym. Od dostępności i wygody użytkowania podestów zależy bezpieczeństwo pracowników. Jednym ze stałych środków dostępu są podesty serwisowe, które zgodnie z przepisami powinny spełniać wymagania stawiane przez normę PN-EN ISO 14122. Część druga tejże normy stanowi…

Details