Zapobieganie niespodziewanemu włączeniu maszyny

Zapobieganie niespodziewanemu włączeniu maszyny W dobie automatyzacji zapobieganie niespodziewanemu włączeniu maszyny stało się trudniejsze niż było. Dzięki normie PN-EN 1037, stworzonej wg wymagań stawianych przez dyrektywę maszynową 2006/42/WE, wiemy jak należy projektować maszyny, aby do takich zdarzeń dochodziło jak najrzadziej, a najlepiej w ogóle. Maszyna działająca, zatrzymana, a może pozostająca w spoczynku? Przed okresem automatyzacji…

Details

Badanie hałasu maszyn

Badanie hałasu maszyn Warunki stawiane przez dyrektywę  maszynową 2006/42/WE są jasne, maszyny należy produkować w taki sposób, aby wpływ hałasu na organizm człowieka ograniczyć do minimum. Jak to dopracować jest określone w normie PN-EN ISO 11202. Tyczy się ona wszystkich rodzajów hałasu zdefiniowanych w dokumencie PN-EN ISO 11201. Przedstawiamy sposób na badanie hałasu maszyn zgodny…

Details

Zatrzymanie awaryjne, zasady projektowania

Zatrzymanie awaryjne i zasady projektowania Wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE informują producentów o wymogu projektowania bezpiecznych maszyn z wyłącznikiem awaryjnym. W jaki sposób to osiągnąć wyjaśnia nam norma PN-EN ISO 13850.  Wymieniony dokument jest normą typu B2, czyli wyszczególnione są w niej techniczne środki ochronne.   Niniejszy artykuł nie dotyczy przypadków, w których maszyna nie zmniejsza…

Details

Analiza ryzyka w projektowaniu maszyn

Analiza ryzyka, jego ocena oraz redukcja Zgodnie z postanowieniami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE producent musi określić wymagane środki ochrony w zakresie ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa pracy przy maszynie. Do tego celu służy analiza ryzyka – zgodnie przepisami zawartymi w normie PN-EN-ISO-12100. Wymieniony dokument jest normą typu A, czyli zawierającą ogólne, podstawowe informacje, jednocześnie stanowiąc podstawę do…

Details

Podesty serwisowe

Podesty serwisowe Jedną z wytycznych dyrektywy maszynowej 2006/42/WE jest to, że należy zapewnić stały dostęp do prac serwisowych służbom technicznym. Od dostępności i wygody użytkowania podestów zależy bezpieczeństwo pracowników. Jednym ze stałych środków dostępu są podesty serwisowe, które zgodnie z przepisami powinny spełniać wymagania stawiane przez normę PN-EN ISO 14122. Część druga tejże normy stanowi…

Details