Budowa maszyn zgodnych z TPM

Czy zastanawiałeś się kiedyś w jaki sposób zmniejszyć ilość przestojów maszyny? Jak zmniejszyć ilość braków i reklamacji od klientów? W jaki sposób poprawić bezpieczeństwo pracy? Jeśli tak to przeczytaj artykuł i dowiedz się jak temu zaradzić. W naszej pracy często słyszymy od naszych klientów o ogromnych kosztach wynikających z awaryjności maszyn i linii produkcyjnych. Dbając…

Details

IMI Polska w listopadowym Forbes

IMI Polska w listopadowym Forbes. W ostatnim czasie mieliśmy okazję współtworzyć artykuł o Przemyśle 4.0 dla magazynu Forbes. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie, z którego jesteśmy szczególnie dumni!  Artykuł można przeczytać w listopadowym numerze Forbes oraz pod tym adresem.

Details

Zastosowanie robotów przemysłowych w różnych branżach i gałęziach przemysłu

Zastosowanie robotów przemysłowych w różnych branżach i gałęziach przemysłu Specjalizujemy się w projektowaniu, integracji i budowie maszyn, urządzeń oraz linii produkcyjnych dla różnych gałęzi przemysłu. Jakie jest zastosowanie robotów przemysłowych, pochodzących z biura konstrukcyjnego IMI-Polska i którym branżom pomagają one w usprawnianiu procesów produkcyjnych?

Details

Obróbka skrawaniem w Krakowie – na czym polega cały proces?

Obróbka skrawaniem w Krakowie – na czym polega cały proces? Możliwość kształtowania metali, ale także tworzyw sztucznych, drewna, szkła czy nawet kamienia, jest procesem wymagającym wykorzystania profesjonalnych maszyn. Przy takich pracach liczy się precyzja, której nie można uzyskać poprzez użycie prostych narzędzi. Obróbka skrawaniem umożliwia uzyskanie bardzo dużej dokładności na kształtowanych materiałach.

Details

Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu części ciała człowieka

Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu części ciała człowieka Od czasu gdy zauważono, że maszyny przemysłowe stanowią zagrożenie dla człowieka starano się ustandaryzować zasady bezpieczeństwa. By spełnione były minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu części ciała człowieka należy stosować normę PN EN 349 zharmonizowaną z dyrektywą maszynową 2006/42/WE.   Metodyka Projektujący maszyny powinien: Stwierdzić czy występuje zagrożenie zgnieceniem Ocenić…

Details

Zapobieganie niespodziewanemu włączeniu maszyny

Zapobieganie niespodziewanemu włączeniu maszyny W dobie automatyzacji zapobieganie niespodziewanemu włączeniu maszyny stało się trudniejsze niż było. Dzięki normie PN-EN 1037, stworzonej wg wymagań stawianych przez dyrektywę maszynową 2006/42/WE, wiemy jak należy projektować maszyny, aby do takich zdarzeń dochodziło jak najrzadziej, a najlepiej w ogóle. Maszyna działająca, zatrzymana, a może pozostająca w spoczynku? Przed okresem automatyzacji…

Details

Badanie hałasu maszyn

Badanie hałasu maszyn Warunki stawiane przez dyrektywę  maszynową 2006/42/WE są jasne, maszyny należy produkować w taki sposób, aby wpływ hałasu na organizm człowieka ograniczyć do minimum. Jak to dopracować jest określone w normie PN-EN ISO 11202. Tyczy się ona wszystkich rodzajów hałasu zdefiniowanych w dokumencie PN-EN ISO 11201. Przedstawiamy sposób na badanie hałasu maszyn zgodny…

Details

Zatrzymanie awaryjne, zasady projektowania

Zatrzymanie awaryjne i zasady projektowania Wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE informują producentów o wymogu projektowania bezpiecznych maszyn z wyłącznikiem awaryjnym. W jaki sposób to osiągnąć wyjaśnia nam norma PN-EN ISO 13850.  Wymieniony dokument jest normą typu B2, czyli wyszczególnione są w niej techniczne środki ochronne.   Niniejszy artykuł nie dotyczy przypadków, w których maszyna nie zmniejsza…

Details

Analiza ryzyka w projektowaniu maszyn

Analiza ryzyka, jego ocena oraz redukcja Zgodnie z postanowieniami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE producent musi określić wymagane środki ochrony w zakresie ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa pracy przy maszynie. Do tego celu służy analiza ryzyka – zgodnie przepisami zawartymi w normie PN-EN-ISO-12100. Wymieniony dokument jest normą typu A, czyli zawierającą ogólne, podstawowe informacje, jednocześnie stanowiąc podstawę do…

Details

Podesty serwisowe

Podesty serwisowe Jedną z wytycznych dyrektywy maszynowej 2006/42/WE jest to, że należy zapewnić stały dostęp do prac serwisowych służbom technicznym. Od dostępności i wygody użytkowania podestów zależy bezpieczeństwo pracowników. Jednym ze stałych środków dostępu są podesty serwisowe, które zgodnie z przepisami powinny spełniać wymagania stawiane przez normę PN-EN ISO 14122. Część druga tejże normy stanowi…

Details