OFERTA

Utrzymanie ruchu i serwis maszyn

W ramach prowadzonej działalności wspieramy również prace, związane z utrzymaniem ruchu u klienta. Świadczymy zatem kompleksowe usługi, wspierające serwis maszyn i urządzeń.

Utrzymanie ruchu i serwis maszyn

Te usługi realizowane są przez naszych najlepszych specjalistów. Posiadamy wieloosobowy zespół profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem w branży. Oni znają specyfikę wielu, nawet dość nietypowych urządzeń i maszyn, używanych w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Dzięki temu możemy zapewnić partnerską i efektywną współpracę z klientem oraz osiągnąć oczekiwane wyniki. Wdrażamy najwyższe standardy utrzymania ruchu.  Wykorzystujemy przy tym unikalne strategie zarządzania oraz nowoczesne narzędzia i metodologie.

Między innymi korzystamy z PM, TPM, CBM, RCA, 5S, KAIZEN, CMMS i innych. Co jednak najważniejsze, realizujemy utrzymanie w ruchu w sposób procesowy, a nie produktowy. Patrzymy zatem szerzej, bardziej globalnie, uzyskując zdecydowanie lepsze efekty. Bazujemy nie tylko na usuwaniu awarii, ale również kompleksowej prewencji – zapobieganiu powstawaniu podobnych sytuacji.

Utrzymanie ruchu – co obejmuje?

Utrzymanie ruchu i serwis maszyn to tak naprawdę dwie, odrębne kategorie usług. Utrzymanie ruchu polega na dbaniu o dostępność sprawnych maszyn, urządzeń i instalacji do zaangażowania w proces produkcji. To złożony, skomplikowany i jednocześnie kompleksowy proces, wspierający działanie przedsiębiorstwa produkcyjnego. W ten sposób obsługujemy branże, działające w różnych obszarach, w tym branżę spożywczą, przemysł ciężki, automotive, branżę lotniczą, farmaceutyczną,mkosmetyczną, rolniczą, drzewną oraz kolejową. Jesteśmy w tym zakresie elastyczni. Umożliwiamy  skorzystanie zarówno z częściowej, jak i kompleksowej usługi. Możemy zająć się całym przedsiębiorstwem, określonymi maszynami i urządzeniami albo wydzielonym obszarem zakładu.

 

Utrzymanie ruchu i serwis maszyn – dla kogo?

 

Utrzymanie ruchu i serwis maszyn to usługi oferowane przedsiębiorstwom, działającym w różnych branżach i sferach gospodarki. Polecamy je jednak w szczególności tym, którzy nie są pełni czy aktywa firmy pracują w odpowiedni sposób, czy wykorzystywany jest cały, możliwy potencjał przedsiębiorstwa, czy obecny schemat działania firmy jest wystarczający do uzyskania satysfakcjonującego wyniku finansowego, czy przyjęta strategia działalności jest właściwa, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki zewnętrzne oraz wewnętrzne działalności, a także czy koszty i zyski rozkładają się w odpowiedni sposób. Na wszystkie te pytania odpowie zespół naszych najlepszych specjalistów. Co przy tym istotne, oferujemy nie tylko pojedyncze usługi, ale również outsourcing utrzymania ruchu. Nasi inżynierowie mogą pracować na miejscu, w siedzibie klienta.

Korzyści ze współpracy

1

Zmniejszenie kosztów napraw

2

Zmniejszenie ilości postojów

3

Zwiększenie wydajności produkcji

Podejmij z nami
współpracę

Skontaktuj się z odpowiednim działem i otrzymaj warunki współpracy.