Branże

Branża automotive

Realizujemy wszelkie potrzeby branży automotive. Dzięki IMI-Polska przedsiębiorcy, działający w tym sektorze gospodarki, otrzymują najnowocześniejsze, innowacyjne rozwiązania. Oferujemy kompleksowe usługi, projektując i wykonując rozmaite konstrukcje, „szyte na miarę” danego, obsługiwanego przedsiębiorstwa. Poza tym, korzystając z naszych linii technologicznych i produkcyjnych, maszyn oraz urządzeń, a także innych konstrukcji i poszczególnych stanowisk, można też liczyć na przyspieszenie czasu produkcji, obniżenie kosztów produkcji, a także poprawę jakości i powtarzalności finalnego produktu.

Nasi klienci:

Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania dla branży automotive

Integratorzy automatyki przemysłowej w branży automotive odpowiadają za zapewnienie, że systemy są przygotowane do efektywnej i bezpiecznej produkcji. Ich odpowiedzialność obejmuje przeprowadzenie Factory Acceptance Test (FAT) i Site Acceptance Test (SAT), aby zweryfikować, czy instalacje spełniają wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne. FAT pozwala ocenić system w kontrolowanym środowisku producenta, natomiast SAT przeprowadzany jest na miejscu u klienta, by upewnić się, że systemy działają poprawnie w rzeczywistych warunkach operacyjnych.

 

Branża automotive jest najdojrzalszą branżą pod kątem zarządania. Start of Production (SOP) to decydujący moment, w którym produkcja seryjna jest uruchamiana. Na tym etapie integratorzy muszą zapewnić, że wszystkie procesy produkcyjne są optymalnie skonfigurowane, a personel jest odpowiednio przeszkolony do obsługi nowych systemów. SOP jest momentem krytycznym, gdzie teoria i praktyka spotykają się, aby rozpocząć masową produkcję, spełniającą ścisłe standardy branży automotive. Integratorzy w branży automotive są kluczowi w zapewnieniu płynnego przejścia od fazy testów do pełnej produkcji, co wymaga nie tylko technicznej wiedzy, ale również zdolności do zarządzania projektami i procesami.
Nasi inżynierowie z powodzeniem pracują w branży automotive:

Korzyści dla branży automative

1

Zwiększenie jakości i powtarzalność produkcji

2

Redukcja kosztów produkcji

3

Zwiększenie wydajności

Co oferujemy branży automotive?

W ramach współpracy z branżą automotive tworzymy między innymi inteligentne i stabilne linie produkcyjne i technologiczne, wyposażone w różnorodne elementy. Zajmujemy się robotyką i stanowiskami zrobotyzowanymi, przenośnikami i transporterami, przyrządami spawalniczymi, niezawodnymi instalacjami technicznymi. Na względzie mamy przede wszystkim maksymalną wydajność przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Poszczególne projekty realizujemy zgodnie z regułami strategii SAFETY. Ponadto projektujemy i budujemy maszyny i urządzenia przemysłowe do produkcji gniazdowej. Bez nich branża automotive nie mogłaby bowiem istnieć. Dodatkowo proponujemy usługi obliczeń wytrzymałościowych, relokacji maszyn i urządzeń, obróbki skrawaniem, certyfikacji maszyn CE, dostosowania maszyn do wymagań minimalnych i wiele innych. IMI-Polska jest także otwarta na współpracą na zasadzie outsourcingu inżynierów.

Wysyłamy do klientów naszych najlepszych specjalistów, aby działali na miejscu, bezpośrednio w przedsiębiorstwie naszego partnera biznesowego. Dążymy do rozwoju przedsiębiorstw, funkcjonujących w dziedzinie automotive.

Jak działamy w branży automotive?

Oferujemy projekty „szyte na miarę”, wykonywane w trybie „pod klucz”. Zajmujemy się zatem każdym, kolejnym etapem realizacji zlecenia – od wstępnej koncepcji, aż po wdrożenie określonych rozwiązań i serwisowanie linii, urządzeń oraz maszyn. Klient, podejmując się współpracy z nami, otrzymuje możliwie kompleksową usługę. Ma też pełną kontrolę nad całym procesem. Aktywnie współpracujemy w trakcie tworzenia projektu oraz jego realizacji. Chcemy bowiem, aby zastosowanie instalacje jak najlepiej odpowiadały potrzebom danego przedsiębiorstwa. Stosujemy przy tym najnowocześniejsze, innowacyjne rozwiązania. Jeżeli na rynku pojawia się jakaś nowinka techniczna, wiemy o niej pierwsi. Sami prowadzimy też rozległe badania i tworzymy prototypy, które później wchodzą na zdecydowanie szerszy rynek i szybko zdobywają nowych zwolenników. Branża automotive, ze względu na swój dynamiczny rozwój, jest szczególnie interesującym nas sektorem gospodarki.

IMI-Polska - posiadamy rozbudowany park maszynowy

W ramach współpracy z branżą automotive tworzymy między innymi inteligentne i stabilne linie produkcyjne i technologiczne, wyposażone w różnorodne elementy. Zajmujemy się robotyką i stanowiskami zrobotyzowanymi, przenośnikami i transporterami, przyrządami spawalniczymi, niezawodnymi instalacjami technicznymi. Na względzie mamy przede wszystkim maksymalną wydajność przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Poszczególne projekty realizujemy zgodnie z regułami strategii SAFETY. Ponadto projektujemy i budujemy maszyny i urządzenia przemysłowe do produkcji gniazdowej. Bez nich branża automotive nie mogłaby bowiem istnieć. Dodatkowo proponujemy usługi obliczeń wytrzymałościowych, relokacji maszyn i urządzeń, obróbki skrawaniem, certyfikacji maszyn CE, dostosowania maszyn do wymagań minimalnych i wiele innych. IMI-Polska jest także otwarta na współpracą na zasadzie outsourcingu inżynierów.

Wysyłamy do klientów naszych najlepszych specjalistów, aby działali na miejscu, bezpośrednio w przedsiębiorstwie naszego partnera biznesowego. Dążymy do rozwoju przedsiębiorstw, funkcjonujących w dziedzinie automotive.

>
CASE STUDY

Podejmij z nami
współpracę

Skontaktuj się z odpowiednim działem i otrzymaj warunki współpracy.