Budowa linii produkcyjnych

Linie, ciągi produkcyjne i technologiczne – producent

linie produkcyjne i technologiczneLinie produkcyjne to ciągi pojedynczych stanowisk lub maszyn, które złożone w całość wykorzystuje się wykorzystywane do produkcji seryjnej i masowej.

Poszczególne operacje są poukładane w logiczną całość tworząc ciąg technologiczny.

Tak więc linia produkcyjna może składać się ze stanowisk manualnych, stanowisk zautomatyzowanych, stanowisk zrobotyzowanych połączonych ze sobą różnymi rodzajami środków transportu.

Tworzymy inteligentne ciągi technologiczne, które mogą komunikować się z systemami fabrycznymi. Nasze rozwiązania dają możliwość pełnej kontroli nad procesem, które zapewniają przy tym powtarzalną jakość produktu finalnego.

Projekt linii produkcyjnej

Projekt to jeden z najważniejszych etapów podczas, którego wspólnie z klientem opracowujemy koncepcję działania linii. Na tym etapie często precyzowane są założenia projektowe. Jest to także dobra okazja do weryfikacji oczekiwań klienta i jego potrzeb. Aby projekt był kompletny należy uwzględnić w nim prace mechaniczne, elektryczne, programistyczne, a także jeśli jest potrzeba około budowlane.

Wykonanie

Etap podczas którego najpierw powstają elementy konstrukcji maszyn i stanowisk, Następnie wraz z elementami zakupowymi są składane w jedną całość tworząc gotową całość realizującą dany etap procesu.

Podczas tego etapu następuje także sprawdzenie poprawności realizowanych zadań na poszczególnych stanowiskach.

Rozruch

Rozruch obywa się najczęściej w fabryce klienta przy udziale pracowników naszej firmy. Podczas tego etapu finalizujemy ustawienia mechaniczne oraz uruchamiamy pełne sterowanie linią. Podczas tego etapu wykonujemy rzeczywiste testy produkcyjne.

Oddanie do użytku

To ostatni etap prac. Jest to moment na szkolenia personelu klienta oraz przekazanie dokumentacji technicznej linii oraz deklaracji zgodności WE.

powstawanie linii produkcyjnej etapy

 

Manualne stanowiska robocze

Manualne stanowiska mogą poprawiać wydajność pracowników poprzez stworzenie ergonomicznej przestrzeni do montażu komponentów. Jednakże sprytne rozwiązania powodują, że przy stosunkowo niskim nakładzie finansowym można oczekiwać poprawy jakości i wydajności poszczególnych operacji technologicznych.

Zautomatyzowane stanowiska

Stanowisko zautomatyzowane jest wyposażone w sterownik PLC, który kontroluje przebieg procesu. Elementami roboczymi są np. napędy, serwo napędy, siłowniki pneumatyczne oraz hydrauliczne itp.

W połączeniu z odpowiednimi czujnikami dają możliwość pełnej automatyzacji i kontroli procesu.

Stanowiska zrobotyzowane

Dostarczamy kompletne stanowiska zrobotyzowane w ramach linii produkcyjnych. Roboty mogą realizować funkcje technologiczne takie jak np. spawanie czy też zastępować człowieka w zakresie operacji manualnych na złożeniach. Doskonałym przykładem takiego stanowiska jest np. stanowisko to paletyzacji.

Systemy transportowe

Pomiędzy poszczególnymi operacjami technologicznymi często zachodzi potrzeba automatycznego transportu. Wykonujemy różnego rodzaju przenośniki poziomie i pionowe m.in.:

 • przenośniki taśmowe płaskie oraz nieckowe,
 • transportery łańcuchowe,
 • transportery rolkowe,
 • przenośniki ślimakowe,
 • przenośniki pneumatyczne.

Inne elementy linii to np.:

 • systemy wagowe,
 • układy dozujące,
 • szafy sterownicze,
 • podesty robocze,
 • instalacje techniczne,
 • inne

Korzyści płynące ze współpracy z nami:

 • przyspieszenie czasu produkcji,
 • obniżenie kosztów produkcji,
 • poprawa jakości i powtarzalność finalnego produktu.

Ponadto nasze rozwiązania oznaczamy znakiem CE poprawiając przy tym bezpieczeństwo użytkowania przez operatorów.

 

Specjalizujemy się w budowie linii produkcyjnych pod klucz. Tworzymy koncepcje, projektujemy poszczególne stanowiska i maszyny i składamy w całość integrując je ze sobą.

 

Zobacz także: Projektowanie i budowa maszyn przemysłowych, Relokacje maszyn i urządzeń, Automatyka Przemysłowa, Robotyka i stanowiska zrobotyzowane, Instalacje techniczne, Podesty serwisowe.