Budowa linii produkcyjnych

Stworzenie kompleksowej linii technologicznej, to skomplikowany i wielozadaniowy proces, który musi przebiegać w ścisłej współpracy z klientem. Jako wiodący producent linii produkcyjnych oferujemy zaawansowane rozwiązania technologiczne, dopasowane do indywidualnych potrzeb naszych zleceniodawców. Linie produkcyjne, które tworzymy, to rozwiązania pod klucz. Działamy od koncepcji, aż po stworzenie kompletnego systemu, mającego na celu zwiększenie i przyspieszenie produkcji.

Linie, ciągi produkcyjne i technologiczne – producent

linie produkcyjne i technologiczne

Linie produkcyjne to ciągi pojedynczych stanowisk lub maszyn, które złożone w całość wykorzystuje się do produkcji seryjnej i masowej.

Poszczególne operacje są poukładane w logiczną całość, tworząc ciąg technologiczny.

Tak więc linia produkcyjna może składać się ze stanowisk manualnych, stanowisk zautomatyzowanych, stanowisk zrobotyzowanych połączonych ze sobą różnymi rodzajami środków transportu.

Jesteśmy producentem linii produkcyjnych i tworzymy inteligentne ciągi technologiczne, które mogą komunikować się z systemami fabrycznymi. Nasze rozwiązania dają możliwość pełnej kontroli nad procesem, które zapewniają przy tym powtarzalną jakość produktu finalnego.

Projekt i budowa linii produkcyjnych

Projekt to jeden z najważniejszych etapów tworzenia linii technologicznych, podczas którego wspólnie z klientem opracowujemy koncepcję działania całej linii produkcyjnej. Na tym etapie często precyzowane są założenia projektowe. Jest to także dobra okazja do weryfikacji oczekiwań klienta i jego potrzeb. Aby projekt był kompletny, należy uwzględnić w nim prace mechaniczne, elektryczne, programistyczne, a także, jeśli jest potrzeba, okołobudowlane.

Wykonanie

Etap podczas którego najpierw powstają elementy konstrukcji maszyn i stanowisk. Następnie wraz z elementami zakupowymi są składane, tworząc gotową całość realizującą dany etap procesu.

Podczas tego etapu następuje także sprawdzenie poprawności realizowanych zadań na poszczególnych stanowiskach.

Rozruch

Rozruch linii technologicznej odbywa się najczęściej w fabryce klienta przy udziale pracowników naszej firmy. Podczas tego etapu finalizujemy ustawienia mechaniczne oraz uruchamiamy pełne sterowanie linią oraz wykonujemy rzeczywiste testy produkcyjne.

Oddanie do użytku

To ostatni etap prac. Jest to moment na szkolenia personelu klienta oraz przekazanie dokumentacji technicznej linii produkcyjnej oraz deklaracji zgodności WE.

powstawanie linii produkcyjnej etapy

 

Linie produkcyjne skrojone na miarę potrzeb naszych klientów

Manualne stanowiska robocze

Manualne stanowiska mogą poprawiać wydajność pracowników poprzez stworzenie ergonomicznej przestrzeni do montażu komponentów. Jednakże sprytne rozwiązania powodują, że przy stosunkowo niskim nakładzie finansowym można oczekiwać poprawy jakości i wydajności poszczególnych operacji technologicznych.

Zautomatyzowane stanowiska

Stanowisko zautomatyzowane jest wyposażone w sterownik PLC, który kontroluje przebieg procesu. Elementami roboczymi są np. napędy, serwo napędy, siłowniki pneumatyczne oraz hydrauliczne itp.

W połączeniu z odpowiednimi czujnikami dają możliwość pełnej automatyzacji i kontroli procesu.

Stanowiska zrobotyzowane

Dostarczamy kompletne stanowiska zrobotyzowane w ramach linii produkcyjnych. Roboty mogą realizować funkcje technologiczne takie jak np. spawanie czy też zastępować człowieka w zakresie operacji manualnych na złożeniach. Doskonałym przykładem takiego stanowiska jest np. stanowisko do paletyzacji.

Systemy transportowe

Pomiędzy poszczególnymi operacjami technologicznymi często zachodzi potrzeba automatycznego transportu. Wykonujemy różnego rodzaju przenośniki poziomie i pionowe m.in.:

 • przenośniki taśmowe płaskie oraz nieckowe,
 • transportery łańcuchowe,
 • transportery rolkowe,
 • przenośniki ślimakowe,
 • przenośniki pneumatyczne.

Inne elementy linii produkcyjnej to np.:

 • systemy wagowe,
 • układy dozujące,
 • szafy sterownicze,
 • podesty robocze,
 • instalacje techniczne,
 • inne

Korzyści płynące ze współpracy z nami:

 • przyspieszenie czasu produkcji,
 • obniżenie kosztów produkcji,
 • poprawa jakości i powtarzalność finalnego produktu.

Ponadto, nasze rozwiązania oznaczamy znakiem CE, poprawiając przy tym bezpieczeństwo użytkowania przez operatorów.

 

Specjalizujemy się w budowie linii produkcyjnych pod klucz. Tworzymy koncepcje, projektujemy poszczególne stanowiska i maszyny i składamy w całość integrując je ze sobą.

 

Zobacz także: Projektowanie i budowa maszyn przemysłowych, Relokacje maszyn i urządzeń, Automatyka Przemysłowa, Robotyka i stanowiska zrobotyzowane, Instalacje techniczne, Podesty serwisowe.