Oferta

Przemysł 4.0

Przemysł 4.0 w standardzie

Nasze propozycje
w zakresie przemysłu 4.0

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Nowoczesna fabryka digitalizacja procesów produckyjnych

  • Manufacturing Execution System
  • Monitorowanie i wizualizacja procesów produkcyjnych (SCADA)
  • Integracja istniejących systemów
digitalizacja procesów

Jakie korzyści mogą przynieść Twojej firmie technologie Czwartej Rewolucji Przemysłowej?

Przemysł 4.0

Inteligentne maszyny, robotyzacja, automatyzacja i komunikacja to hasła, które kojarzą się z trwającymi aktualnie dynamicznymi zmianami w procesach produkcji i innych dziedzinach gospodarki. To również przejawy tak zwanej Czwartej Rewolucji Przemysłowej.

 

Trochę historii – od Przemysłu 1.0 do 4.0

 

Rewolucja przemysłowa to pojęcie, które pojawia się regularnie na kartach historii nowożytnej. Początki tzw. Pierwszej Rewolucji Przemysłowej sięgają końca XVIII i początków XIX wieku i związane są z opatentowaniem przez Jamesa Watta maszyny parowej w 1769 r. Rozpoczęło to proces mechanizacji produkcji i zastępowania pracy dotychczas wykonywanej przez ludzi i zwierzęta maszynami napędzanymi parą wodną. W tym czasie powstały pierwsze parowozy, statki parowe czy też kolej żelazna. Pierwsza Rewolucja Przemysłowa to też Alessandro Volta i jego ogniwo galwaniczne czy Samuel Mors ze swoim telegrafem. Z kolei tzw. Druga Rewolucja Przemysłowa przypadła na drugą połowę XIX i początki XX wieku. Związana była z gwałtownym rozwojem nauki oraz produkcją masową, będącą skutkiem rozpowszechnienia się energii elektrycznej. Z tym okresem kojarzymy przede wszystkim nazwisko Henrego Forda i wynalezienie przez niego pierwszej linii montażowej w fabryce samochodów. Na ten okres przypada też wynalezienie m.in. silnika gazowego, dynamitu, żarówki czy telefonu. Z kolei symbolem Trzeciej Rewolucji Przemysłowej są między innymi okręgi przemysłowe. W tym okresie pojawia się zautomatyzowanie linii produkcyjnej sterowanej komputerowo. Następuje rozwój tzw. wysokich technologii oraz częściowa, a nawet całkowita , automatyzacja produkcji z wykorzystaniem zaawansowanych technologicznie maszyn i robotów. Na osiągnięciach Przemysłu Trzeciej Generacji bazuje Przemysł 4.0. Jak widać postęp technologiczny miał i ma bezpośredni wpływ na to, w jaki sposób odbywa się produkcja, a także bezpośrednio lub pośrednio oddziałuje na warunki pracy oraz styl życia ludzi na całym świecie.

 

Przemysł 4.0 – czym jest?

 

Czym tak naprawdę jest Czwarta Rewolucja Technologiczna czyli Przemysł 4.0 z którym mamy aktualnie do czynienia? Ogólnie rzecz ujmując, są to wszystkie możliwości jakie daje nam obecnie wysoko rozwinięta technologia w przemyśle produkcyjnym oraz wielu innych branżach, między innymi dzięki doskonale rozwiniętym cyfrowo osieciowanym systemom. W ramach przemysłu produkcyjnego pod tym pojęciem rozumiemy między innymi wszystkie etapy produkcji, które odbywają się przy użyciu zaawansowanych technologicznie systemów. O obecnie trwającej rewolucji przemysłowej można też mówić w kontekście montażu, konserwacji maszyn czy też wprowadzania na rynek zużytych urządzeń. Jak już zostało wspomniane Przemysł Czwartej Generacji bazuje na narzędziach, które wypracowała przede wszystkim poprzednia rewolucja przemysłowa. W ramach Czwartej Rewolucji Przemysłowej narzędzia i procesy z nimi związane są udoskonalane i wprowadzane na wyższy poziom. W planach jest ponadto stworzenie systemów, które nie dość, że są samowystarczalne, to jeszcze samodzielnie zdobywają nową wiedzę. Poszczególne komponenty Przemysłu 4.0 zdolne są do podejmowania samodzielnych, zdecentralizowanych decyzji. Przemysł ten bazuje na inteligentnych , komunikujących się ze sobą maszynach, które tworzą własne sieci społecznościowe. Zastosowanie rozwiązań najnowszej rewolucji przemysłowej nie ogranicza się jedynie do przemysłu produkcyjnego. Wykorzystywane są one na całym rynku i mają wpływ na wszystkich jego uczestników. Wykorzystanie na ogromną skalę inteligentnych maszyn nie oznacza jednak, iż w ramach Czwartej Rewolucji Przemysłowej człowiek i jego praca przestają mieć znaczenie. Przemysł 4.0 za jeden ze swoich celów stawia sobie bowiem maksymalne wykorzystanie zarówno mocnych stron ludzi, jak i maszyn, które współpracując ze sobą osiągają najbardziej optymalne w danej branży rezultaty.

 

Systemy MES a Przemysł 4.0

System Realizacji Produkcji czyli MES (od Manufacturing Execution System) to niezbędny element technologii Czwartej Rewolucji Przemysłowej. Jest on warunkiem sine qua non istnienia Przemysłu 4.0 . Rozwiązania klasy MES, dzięki integracji maszyn pracujących na hali produkcyjnej z rozwiniętymi systemami informatycznymi, pozwalają skuteczne monitorować realizację produkcji przedsiębiorstwa na każdym jej etapie. Za sprawą zastosowania najnowocześniejszych technologii informatycznych połączonych z elementami automatyki, w ramach Systemu Realizacji Produkcji możliwe jest ciągłe monitorowanie poszczególnych procesów produkcyjnych i pozyskiwania o nich niezbędnych informacji. MES umożliwia między innymi gromadzenie danych w czasie rzeczywisty bezpośrednio z maszyn oraz nieprzerwany dostęp do zgromadzonych informacji. To z kolei umożliwia szybką identyfikację ewentualnych problemów, a tym samym natychmiastową reakcję na konkretne zagrożenie. Wpływa to na podniesienie ogólnej jakości produkcji oraz obniżenie jej kosztów. Co więcej, dzięki wykorzystaniu systemów MES możliwe jest gromadzenie oraz analiza danych o bardzo dużej szczegółowości. Pozwala to na dostosowanie produkcji między innymi do zmieniających się potrzeb odbiorców. Bardzo istotnym elementem Systemów Realizacji Produkcji jest możliwość monitorowania i przeprowadzania różnego rodzaju analiz, które mają wpływ na proces produkcji. Systemy MES to bez wątpienia esencja Czwartej Rewolucji Technologicznej oraz nieodzowny element tzw. Inteligentnej Fabryki. Korzystanie z rozwiązań MES oznacza też wsparcie zadań związanych z optymalizacją procesów produkcyjnych czy też łatwy dostęp do wszelkiej dokumentacji. Bardzo cenną funkcją systemów MES jest też możliwość weryfikacji zgodności procesów produkcyjnych ze specyfikacjami technologicznymi i jakościowymi. Nie bez znaczenia jest też możliwość dokonywania szczegółowych analiz porównawczych na podstawie zgromadzonych danych wysokiej jakości, co przekłada się na ciągłe ulepszanie i dostosowywanie procesów do wymagającej rzeczywistości.

 

Wdrożenie idei przemysłu 4.0 do przedsiębiorstwa – korzyści

Jak już pokreślono na przykładzie systemów MES, wprowadzenie do przedsiębiorstwa elementów Przemysłu 4.0. to wiele korzyści związanych między innymi ze zwiększeniem wydajności produkcji oraz jej optymalizacją. Kluczowe technologie Przemysłu Czwartej Generacji dają wiele skutecznych narzędzi w procesie produkcji. Jednym z efektów zastosowania technologii 4.0. są szerokie możliwości komunikacyjne między człowiekiem a maszyną oraz bezpośrednio między maszynami. Technologia Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things, IoT) to kolejny charakterystyczny element Przemysłu 4.0. Połączenie w jedną sieć wielu przedmiotów i urządzeń (np. linii produkcyjnych, maszyn, robotów, komputerów czy smartfonów) przynosi wiele korzyści nie tylko w codziennym życiu (np. inteligentne domy), ale też wpływa na proces produkcji i znacząco zwiększa jego wydajność. Przemysłowy Internet Rzeczy umożliwia efektywną komunikację między rozproszonymi czujnikami, maszynami oraz innymi elementami sieci. Nie należy zapominać, iż funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw bazuje na dużych bazach danych. Zaawansowane chmury obliczeniowe to kolejna zdobycz Czwartej Rewolucji Przemysłowej, za pomocą której obsługa nawet niezwykle rozbudowanych baz danych staje się efektywna i bardzo intuicyjna. Połączenie chmur oraz IoT powoduje, iż możliwości związane z gromadzeniem, przetwarzaniem oraz analizą danych w fabrykach czy przedsiębiorstwach są w zasadzie nieograniczone. Korzystanie z innowacyjnej chmury sieciowej i analiza danych za jej pośrednictwem pozwala lepiej przewidywać konieczność napraw maszyn i innych urządzeń, co z kolei wpływa na uproszczenie procesów konserwacji. Chmura to też łatwiejsze dzielenie się wiedzą – zwłaszcza w firmach międzynarodowych. Według idei Przemysłu 4.0 w procesach produkcji kluczową rolę odgrywają między innymi inteligentne czujniki pomiarowe. Zaawansowane technologicznie czujniki podłączone do sieci to nieocenione narzędzie wpływające na poprawę jakości, bezpieczeństwa, a także wydajności produkcji. Takie gotowe do komunikacji czujniki (np. wagowe) w połączeniu ze zdalną diagnostyką problemów, mogą zapobiec wielu kosztownym postojom awaryjnym.

 

Inteligentna fabryka

 

Dzięki digitalizacji, automatyzacji i robotyzacji procesów przemysłowych związanej z zastosowaniem najnowszych technologii Przemysłu 4.0 znacznie ułatwione jest stworzenie przedsiębiorstwa dopasowanego do realiów współczesnego świata i jednocześnie szybko reagującego na konieczność wprowadzenia zmian np. w procesach technologicznych. Takie przedsiębiorstwo szyte na miarę Czwartej Rewolucji Przemysłowej to swoista Inteligentna Fabryka (Smart Factory). W takim przedsiębiorstwie wykorzystanie Internetu Rzeczy oraz innych komponentów Przemysłu 4.0 pozwala na stworzenie niezawodnych i zintegrowanych systemów czujników i maszyn, które sprzyjają wydajności produkcji, zwiększeniu efektywności maszyn, a także umożliwiają bardzo szybką reakcję na ewentualne błędy czy awarie. Przemysł czwartej generacji napędzany jest między innymi przez nieustanny wzrost danych, ich analizę, a także wykorzystywanie łączności mobilnej do przesyłania tych danych. Przemysł ten nie mógłby się rozwijać gdyby nie coraz powszechniejsza automatyzacja procesów produkcyjnych. W Smart Factory, dzięki zaawansowanym narzędziom cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji możliwe jest bieżące modyfikowanie i samodzielnie przystosowywanie się do nowych zadań. Polecenie przesłane bezpośrednio z systemu CAD, MES czy SCADA wystarczy aby Inteligentna Fabryka samodzielnie wdrożyła odpowiednie mechanizmy. Stwarza to między innymi możliwość produkcji niskoseryjnych po kosztach produkcji seryjnej. Idea Smart factory to też między innymi zdolność do samodzielnego zarządzania pracownikami, np. poprzez rozdzielanie zadań bezpośrednio na smartfony czy tablety funkcjonujące w ramach sieci. Inteligentna Fabryka może też sprawować nadzór nad terminowością realizacji zleceń, korzystać z algorytmów sztucznej inteligencji (AI – Artifical Intelligence) czy też przetwarzać dużą ilość danych – Big Data.

Wizje, które stały się rzeczywistością

Jak widać Przemysł 4.0 to już nie futurystyczne wizje wyjęte prosto z książek i filmów science – ficton, a rzeczywistość, która tworzy i rozwija się na naszych oczach. Zastosowanie kluczowych technologii Przemysłu Czwartej Generacji pozwala zbudować przedsiębiorstwa, które charakteryzują się ciągłym procesem optymalizacji, sprzyjającemu między innymi redukcji kosztów. Idee cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji sprawdzają się nie tylko w dużych, ale i średnich czy małych przedsiębiorstwach, otwierając przed nimi nowe możliwości. Instrumenty Przemysłu 4.0. mają pozytywny wpływ na efektywność produkcji w każdej firmie, niezależnie od wielkości. Ważne jest po prostu dostosowanie odpowiednich elementów systemu do charakteru i rozmiarów konkretnej działalności. Dzięki zastosowaniu technologii Przemysłu 4.0 możliwa jest ekonomicznie opłacalna produkcja zindywidualizowanych wyrobów, opracowanych na zamówienie klienta. Rozwiązania Czwartej Rewolucji Przemysłowej bardzo duży nacisk kładą też na technologie związane z cyberbezpieczeństem oraz tworzeniem systemów cyber-fizycznych (CPS), łączących układy mechatroniczne, elektroniczne oraz komunikacyjne z oprogramowaniem. Jednocześnie idee i technologie Przemysłu 4.0 torują drogę kolejnym koncepcjom w których nacisk kładziony będzie na jeszcze większą współpracę człowieka z maszynami.

CASE STUDY

Podejmij z nami
współpracę

Skontaktuj się z odpowiednim działem i otrzymaj warunki współpracy.