Oferta

Biuro konstrukcyjne

Nasze biuro konstrukcyjne to zespół ponad 50 inżynierów mechaników, elektryków i automatyków, którzy posiadają doświadczenie w wielu branżach.

Co robimy w zakresie
naszego biura konstrukcyjnego?

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zespół 50 inżynierów mechaników, elektryków i automatyków

 • przeprowadzamy studium wykonalności,
 • realizujemy prace koncepcyjne tworząc wirtualny prototyp w oprogramowaniu CAD 3D (PTC Creo, CATIA v5, NX, SolidWorks, SolidEdge, Inventor),
 • tworzymy dokumentacje płaską – 2d części maszyn i urządzeń,
 • generujemy listę części zamiennych,
 • przeprowadzamy dobór elementów handlowych takich jak napędy, elementy pneumatyki, czujniki itp.,
 • optymalizujemy konstrukcję pod produkcję seryjną projektujemy konstrukcje oraz elementy z blach giętych,
 • tworzymy schematy orurowania i oprzyrządowania (P&ID),
 • przeprowadzamy prace badawczo rozwojowe (B+R),
 • projektujemy prototypy nowych produktów,
 • tworzymy schematy elektryczne,
 • projektujemy szafy elektryczne oraz aparaturę kontrolno – pomiarową,
50 inżynierów
 • tworzymy dokumentację pneumatyczną i hydrauliczną,
 • projektujemy trasy kablowe oraz instalacje techniczne,
 • opracowujemy technologie do produkcji części,
 • projektujemy procesy technologiczne.

Korzyści płynące ze współpracy z nami

Bezpieczeństwo procesu

Gwarancja dostarczania przemyślanych i sprawdzonych rozwiązań inżynierskich

Biuro konstrukcyjne w branży budowy maszyn odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu, że każda zaprojektowana maszyna jest bezpieczna, wydajna i zgodna z obowiązującymi normami. Kwestie bezpieczeństwa maszyn są priorytetem, co obejmuje przestrzeganie norm CE i przeprowadzanie szczegółowej analizy ryzyka, aby zidentyfikować i zminimalizować potencjalne zagrożenia dla użytkowników i środowiska.

Proces analizy FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) jest stosowany w celu oceny potencjalnych trybów awarii oraz ich wpływu na działanie maszyny, co pozwala na wcześniejsze wyeliminowanie błędów i zwiększenie niezawodności produktu. Jest to narzędzie krytyczne dla poprawy jakości i bezpieczeństwa maszyn.

Analiza projektu pod kątem montażu (Design for Assembly, DFA) ma na celu uproszczenie konstrukcji maszyny i zmniejszenie liczby części, co ułatwia montaż, skraca czas produkcji i obniża koszty. Z kolei analiza projektu pod kątem wytworzenia (Design for Manufacturing, DFM) skupia się na optymalizacji projektu dla procesów produkcyjnych, zapewniając, że części są łatwe do wyprodukowania przy zachowaniu wysokiej jakości i niskich kosztów

 

OSZCZĘDNOŚĆ

Oszczędności w produkcji poprzez szukanie optymalnych technologii

Właściwie przemyślany projekt pozwala konstruować koszty już na etapie tworzenia koncepcji. Podczas trwania projektu dokładne analizujemy zasadność biznesową każdego rozwiązania tak, aby przyniosły jak najwięcej korzyści w docelowym rozwiązaniu. Analizowane są elementy, które wymagają serwisowania – pod względem częstotliwości dostępu, czasu pracy, czasu wymiany i przezbrojeń. Z pomocą przychodzą tutaj też rozwiązania zaczerpnięte z Lean Management takie jak POKA-YOKE oraz SMED. Rozwiązania są także analizowane pod kątem późniejszego TPM i proponowane tak, aby zoptymalizować późniejsze koszty serwisowania i eksploatacji urządzeń.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Bezpieczeństwo wdrażanych rozwiązań

Bezpieczeństwo rozwiązań inżynieryjnych jest wpisane w naszą strategię. Nasze biuro konstrukcyjne podczas realizacji projektów maszyn oraz linii produkcyjnych analizujemy ryzyko zgodnie z normą PN-EN ISO 12100. Dbamy o zgodność z wymaganymi normami zharmonizowanymi dla danej branży. Doradzamy właściwy sposób zabezpieczenia linii optymalny pod kątem kosztów i adekwatny do ryzyka występującego przy danej operacji.

CASE STUDY

Podejmij z nami
współpracę

Skontaktuj się z odpowiednim działem i otrzymaj warunki współpracy.