Obliczenia wytrzymałościowe MES

Obliczenia wytrzymałościowe MES / FEM

Wykonujemy obliczenia wytrzymałościowe metodą elementów skończonych (FEM/MES).

Nasz doświadczony zespół inżynierski posiada profesjonalne narzędzia do obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji, obliczeń ugięć i deformacji.

Posiadamy narzędzia do obliczeń:

 • statycznych
 • zmęczeniowych
 • dynamicznych
 • analizy przepływów (CFD)
 • analizy termicznej
 • analiz modalnych
 • obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji
 • obliczenia ciśnieniowe
 • analizy kontaktów
 • połączenia śrubowe
 • połączenia spawane

obliczenia termiczne rurociągów

Korzyści płynące ze współpracy z naszym biurem obliczeniowym to:

 • szybka i fachowa ocena prawidłowości założeń projektowych
 • bezpieczeństwo finalnego użytkownika produktu
 • obniżenie kosztów produkcji poprzez optymalizację konstrukcji

obliczena wytrzymałościowe konstrukcji i obliczenia ciśnieniowe

 

Podstawową analizą wytrzymałościową jest analiza statyczna, obejmuje ona szeroki zakres obliczeń konstrukcyjnych. Przy zdefiniowanych warunkach brzegowych możemy wykonywać obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji spawanych, skręcanych w odniesieniu do wymagań stawianych przez wszelkiego rodzaju normy. W zakresie analizy statycznej wykonujemy także obliczenia w których obciążeniem może być ciśnienie

Analizę dynamiczną wykonujemy dla układów w których obciążenie jest zmienne w czasie.Szczególnym przypadkiem analizy dynamicznej jest analiza modalna, która pozwala zająć się analizą drgań.

Analizy w których wykorzystuje się obciążenie termiczne układów jest bardzo często wykonywane dla rurociągów w którym przesyłane medium jest o temperaturach różnych niż otoczenie. Pozwala to na oszacowanie deformacji (wydłużenia) rur i zaprognozowanie miejsc w których zaistnieje potrzeba użycia dodatkowych środków niezapobiegających uszkodzeniu konstrukcji (np. poprzez użycie kompensatorów).

 

Zobacz także: Biuro Konstrukcyjne, Konstrukcje stalowe i aluminiowe, Instalacje techniczne, Certyfikacja maszyn CE, Projektowanie i budowa maszyn przemysłowych, Podesty serwisowe, Linie produkcyjne i technologiczne.