Branże

Branża spożywcza

Maszyny i linie produkcyjne dla przemysłu spożywczego

Nasi klienci:

Pełne zaplecze i unikalne rozwiązania dla branży spożywczej

Branża spożywcza to dziedzina gospodarki, która rozwija się w sposób najbardziej dynamiczny. Ona również najszybciej reaguje na wszelkie zmiany, zachodzące na rynku. Między innymi z tego powodu, dla właściwego funkcjonowania, wymaga zastosowania odpowiednich środków i mechanizmów.

Wdrażane przez IMI-Polska rozwiązania mają na celu poprawę wydajności poszczególnych procesów, jakości realizowanych produktów, a także efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów oraz dokonanie swoistej transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa.

Korzyści dla branży spożywczej

1

Zwiększenie jakości i powtarzalność produkcji

2

redukcja kosztów produkcji

3

zwiększenie wydajności

Co oferujemy branży spożywczej?

Branża spożywcza leży w kręgu naszych szczególnych zainteresowań. Oferujemy naszym partnerom biznesowym między innymi usługi projektowania i budowy maszyn przemysłowych, linii produkcyjnych i technologicznych. Zapewniamy też pełne wsparcie naszego biura konstrukcyjnego i najlepszych specjalistów w branży. Dbamy o zachowanie ciągłości procesu produkcyjnego i podsuwamy rozwiązania, które go usprawnią i unowocześnią. Między innymi proponujemy maszyny i urządzenia dla różnych gałęzi przemysłu spożywczego, maszyny i urządzenia dla przemysłu piekarskiego, cukierniczego i lodziarskiego, maszyny do formowania, dozowania i konfekcjonowania produktów przemysłu spożywczego, różnego rodzaju maszyny pakujące, aparaturę kontrolno-pomiarową oraz funkcjonalne urządzenia. Oferujemy również unikalne systemy mycia, odgazowywacze, odpowietrzacze do mas półpłynnych i płynnych, przepływowe pasteryzatory, homogenizatory, dozowniki precyzyjne, systemy sterylizacji UV, maszyny do opróżniania produktów z resztek i wiele więcej.

Nasze instalacje są profesjonalnie zaprojektowane, wykonane i zamontowane. Mogą mieć dowolny kształt, długość oraz specyfikację. Wszystko zależy od specyfiki i potrzeb danego przedsiębiorstwa. Dodatkowo świadczymy serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny maszyn, urządzeń i systemów.

Jak działamy w branży spożywczej?

Branża spożywcza korzysta z naszych najnowocześniejszych technologii i innowacyjnych metod. Staramy się inspirować przedsiębiorców, dając im funkcjonalne rozwiązania, wspierające rozwój firmy. Na co dzień przeprowadzamy rozmowy z kadrą zarządzającą, a także kierownikami i specjalistami z komórek, zajmujących się produkcją żywności, technologią żywności oraz utrzymaniem ruchu.

Szukamy optymalnych mechanizmów, które realnie przełożą się na większy zysk przedsiębiorstwa. Przy czym linie produkcyjne, technologiczne, maszyny i urządzenia projektujemy indywidualnie dla każdego klienta. Mamy przy tym na względzie jego potrzeby i wymagania. W ten sposób możemy osiągnąć najwyższą skuteczność. Pakowanie żywności, napojów, ich produkcja, sortowanie i wszelkie inne czynności, podejmowane w branży spożywczej wykonywane są wydajnie i precyzyjnie.

Stanowiska zrobotyzowane

Dostarczamy kompletne stanowiska zrobotyzowane w ramach linii produkcyjnych. Roboty mogą realizować funkcje technologiczne takie jak np. spawanie czy też zastępować człowieka w zakresie operacji manualnych na złożeniach. Doskonałym przykładem takiego stanowiska jest np. stanowisko do paletyzacji.

Systemy transportowe

Pomiędzy poszczególnymi operacjami technologicznymi często zachodzi potrzeba automatycznego transportu. Wykonujemy różnego rodzaju przenośniki poziomie i pionowe m.in.:

  • przenośniki taśmowe płaskie oraz nieckowe,
  • przenośniki ślimakowe,
  • transportery łańcuchowe,
  • przenośniki pneumatyczne.
  • transportery rolkowe,

Inne elementy linii produkcyjnej to np.:

  • przenośniki taśmowe płaskie oraz nieckowe,
  • przenośniki ślimakowe,
  • transportery łańcuchowe,
  • przenośniki pneumatyczne.
  • transportery rolkowe,
CASE STUDY

Podejmij z nami
współpracę

Skontaktuj się z odpowiednim działem i otrzymaj warunki współpracy.