CanPack – poprawa bezpieczeństwa w zakładzie produkcji puszek

CZAS TRWANIA: 12 MIESIĘCY
CanPack
Spółka akcyjna CAN-PACK w 2019 roku miała sprzedaż na poziomie 4,5 miliarda złotych i zatrudniała blisko 2000 pracowników (nie licząc spółek powiązanych). Jej głównym produktem są puszki aluminiowe do napojów.
ETAP 1

Problem

Spółka posiada bardzo wiele linii produkcyjnych, które wyprodukowane były w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym, że były to często linie dostarczone przed 2003 rokiem spółka dbając o bezpieczeństwo swoich pracowników, chciała dostosować je do wymagań zasadniczych Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE. Bez fachowej wiedzy inżynieryjnej nie było możliwe wykonanie kompleksowej modernizacji. Często poprawa bezpieczeństwa wiąże się niestety ze spowolnieniem cyklu produkcyjnego. Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa bez wpływu na możliwości produkcyjne.

Kompetencje

1

Audyt bezpieczeństwa, analiza ryzyka

2

Opracowanie zaleceń i zarządzanie projektem

3

Projektowanie nowych systemów bezpieczeństwa na linii produkcji puszek

4

Wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie poprawy bezpieczeństwa w zakresie mechaniki i automatyki przemysłowej

ETAP 2

Rozwiązanie

Firma IMI POLSKA przeprowadziła kompleksowy audyt linii produkcyjnych pod kątem niezgodności z normami zharmonizowanymi. Po wyznaczeniu elementów, które mogły stwarzać ryzyko wypadku, zaprojektowano nowe systemy bezpieczeństwa, wygrodzenia oraz podesty dostępowe. Następnie firma IMI-POLSKA zainstalowała je, uruchomiła i wydała deklaracje zgodność WE.

Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa

0

Brak spowolnienia linii

Korzyści:

1

Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa pracowników linii bez zmniejszenia efektywności

2

Utrzymana produktywność linii bez zmian

CanPack o realizacji

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore."

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Robert Opiłowski
CanPack, stanowisko

CASE STUDY