• Dla inżyniera
 • 13.02.2024

Agile Machines Building: efektywniejsze wdrażanie innowacji

Agile Machines Building: efektywniejsza strategia wdrażania innowacji

Agile Machines Building w IMI-Polska to podstawa naszej strategii działania, wyrażającej się w akronimie SAFETY, który obejmuje zintegrowane podejście do bezpieczeństwa zarządzania projektami przemysłowymi. W świecie w którym koszt pracy człowieka jest na wagę złota jeszcze ważniejsze staje się umiejętne zarządzanie tym cennym zasobem. Skupiając się na adaptacyjności, bezpieczeństwie i efektywności, stworzyliśmy model działania, który odpowiada na współczesne wyzwania rynkowe, szczególnie w zakresie budowy linii produkcyjnych, które opierają się na całkowicie nowych technologiach lub problemach nierozwiązanych przez „standardowych producentów maszyn”.:

agile machines building

 • S – Secure (Bezpieczeństwo Finansowe): Gwarantujemy naszym klientom stabilność i bezpieczeństwo finansowe dzięki przynależności do wiodącego polskiego integratora automatyki przemysłowej (grupa AIUT), zapewniając solidne podstawy dla każdej inwestycji.
 • A – Agile (Agile Machines Building): Wdrażamy zasady produkcji zwinnej, umożliwiające szybką adaptację do zmieniających się potrzeb i oczekiwań, co przekłada się na efektywność i skrócenie czasu realizacji projektów.
 • F – Fixed Price (Ustalona Cena): Oferujemy przejrzystość finansową poprzez ustalanie stałych cen za poszczególne etapy projektu, eliminując tym samym ryzyko nieoczekiwanych wydatków i zwiększając kontrolę budżetu.
 • E – Engineering (Inżynieria): Zapewniamy najwyższy standard rozwiązań inżynieryjnych, wykorzystując testy i weryfikację na etapie prototypów, co gwarantuje innowacyjność oraz zgodność z normami bezpieczeństwa.
 • T – on Time (Punktualność): Zobowiązujemy się do terminowej realizacji projektów, co jest możliwe dzięki efektywnemu zarządzaniu i metodologii Agile, zapewniając szybsze dostarczenie produktu na rynek.
 • Y – Yield (Zysk): Naszym celem jest optymalizacja kosztów i zwiększenie zyskowności projektów dla naszych klientów, co osiągamy dzięki skutecznemu zarządzaniu ryzykiem i innowacyjnym rozwiązaniom.

Model SAFETY w IMI-Polska stanowi odpowiedź na potrzeby nowoczesnego przemysłu, oferując naszym partnerom nie tylko technologiczną przewagę, ale również finansowe i operacyjne bezpieczeństwo.

Bardzo często spotykamy się z potrzebami rynku w zakresie wykonania „czegoś” co jeszcze nie zostało rozwiązane. Trochę jest tak, że „standardowe automatyzacje procesów” są na bardzo wysokim poziomie i nie stanowią większego wyzwania. Są to bardziej „proceso – projekty”, w których rezultat i ryzyka są dość przewidywalne. Wyzwaniem jest natomiast tworzenie automatyzacji w zakresie nieznanego (tam gdzie RFQ z jakiegoś powodu nie może być dokładnie wyspecyfikowane i technologia jeszcze nie do końca znana /wybrana) i tutaj IMI-Polska Sp . z o.o. wysuwa się na pozycję lidera w branży. Jest to też część większej strategii grupy AIUT, w którym IMI pełni taką rolę. Chcemy być także zewnętrznym Centrum Badawczo – Rozwojowym dla przedsiębiorstw mierzących się z dużymi wyzwaniami. – powiedział  Leszek Gularek  prezes spółki.

Korzyści z Agile Machines Building

agile machines building

Korzyści płynące z Agile Machines Building w kontekście naszej strategii SAFETY są wielowymiarowe i dotykają kluczowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw w przemyśle. Przyjęcie zwinnych metod produkcji umożliwia firmom nie tylko szybsze dostosowywanie się do zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych, ale także znacznie zwiększa ich efektywność operacyjną i innowacyjność.

 • Elastyczność i szybkość adaptacji: Agile Machines Building pozwala na błyskawiczne reagowanie na zmiany w wymaganiach projektowych czy na rynku, co jest nieocenioną wartością w szybko zmieniającym się środowisku przemysłowym. Ta elastyczność przekłada się na zdolność do szybszego wprowadzania nowych produktów i technologii na rynek, dając firmom przewagę konkurencyjną.
 • Zwiększona współpraca: Metodyki zwinne stawiają na bliską współpracę między zespołami projektowymi a klientami, co prowadzi do lepszego zrozumienia potrzeb i oczekiwań. Ta ciągła wymiana informacji gwarantuje, że końcowy produkt jest jak najlepiej dopasowany do wymagań użytkownika końcowego.
 • Optymalizacja kosztów: Dzięki podejściu Agile możliwe jest efektywne zarządzanie zasobami i budżetem projektu. Stałe iteracje i ewaluacja postępów pozwalają na wczesne identyfikowanie potencjalnych problemów i ich rozwiązanie, co minimalizuje ryzyko kosztownych poprawek w późniejszych fazach projektu.
 • Zwiększenie jakości i zadowolenia klienta: Agile Machines Building kładzie duży nacisk na jakość i zadowolenie klienta. Regularne testy i oceny w trakcie całego procesu produkcyjnego zapewniają wysoką jakość wyjściowego produktu oraz jego zgodność z oczekiwaniami klientów.
 • Lepsze zarządzanie ryzykiem: Dzięki podejściu zwinnych metod produkcji, ryzyko projektowe jest systematycznie monitorowane i zarządzane na każdym etapie rozwoju produktu. Agile Machines Building umożliwia szybkie identyfikowanie zagrożeń i niepewności, co pozwala na ich wcześniejsze rozwiązanie lub złagodzenie. Ta proaktywna postawa wobec ryzyka minimalizuje potencjalne opóźnienia i przekroczenia kosztów, zapewniając większą stabilność całego procesu produkcyjnego.
 • Tańsze rozwiązanie: Implementacja Agile Machines Building finalnie przekłada się na tańsze rozwiązanie dla naszych klientów. Dzięki modułowemu podejściu do projektowania i produkcji, możliwe jest efektywne wykorzystanie zasobów i materiałów, redukcja marnotrawstwa oraz optymalizacja procesów pracy. Ponadto, dzięki stałemu zaangażowaniu klienta i adaptacji projektu do jego zmieniających się potrzeb, ograniczane są koszty związane z późniejszymi modyfikacjami produktu. W rezultacie, całościowa inwestycja w projekt jest niższa w porównaniu z tradycyjnymi metodami produkcji, co czyni Agile Machines Building nie tylko efektywnym, ale i kosztowo atrakcyjnym wyborem dla przedsiębiorstw.

 

Wiele nowych wdrożeń produktów na dużą skalę „umiera” ponieważ firmy nie chcą ponosić ryzyk inwestycyjnych bez gwarancji sukcesu. Wiele jest np. obszarów w zakresie e-mobility, które wymagają opracowania najpierw technologii. Tutaj IMI daje konkretne rozwiązania, które pozwalają skrócić czas wdrożenia z np. 5 lat do 2. Porównałbym to trochę to tego w jaki sposób SpaceX stworzyło swoje pierwsze rakiety. Udało się to zrobić znacznie taniej niż NASA ponieważ nie bali się eksperymentować oraz wyciągali szybkie wnioski nie brnąc w ślepe zaułki. Oczywiście przemysł wymaga znacząco bardziej zdefiniowanego środowiska i kontroli budżetowej, ale korzyści są podobne. – dodaje prezes

 

Agile Machines Building w kontekście strategii SAFETY w IMI-Polska to nie tylko sposób na osiągnięcie wyższej efektywności i innowacyjności, ale także na zapewnienie solidnego zarządzania ryzykiem i optymalizację kosztów. Taka kompleksowa oferta stanowi gwarancję, że partnerując z nami, firmy otrzymują nie tylko najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, ale także zabezpieczenie finansowe i operacyjne swoich projektów.

Jak wpływają nasze wartości na nasze działania

W IMI-Polska, nasze zaangażowanie w Agile Machines Building i strategia SAFETY są głęboko zakorzenione w wartościach, które kształtują naszą firmę i kulturę organizacyjną. Każdy aspekt naszej działalności odzwierciedla te kluczowe zasady: pokorę, rozwój, szacunek, odpowiedzialność, edukację i wdzięczność.

 • Pokora: Przyjmujemy pokorę jako fundament naszego podejścia do każdego projektu. Otwarcie przyznajemy się do błędów i uczymy się na nich, co w kontekście Agile Machines Building oznacza ciągłe doskonalenie procesów i rozwiązań. Ta pokora towarzyszy nam na każdym etapie życia organizacji, umożliwiając adaptację i ciągłe ulepszanie w dynamicznym środowisku przemysłowym.
 • Rozwój: Dążenie do rozwoju jest dla nas kluczowe. Agile Machines Building stwarza możliwości dla każdego pracownika, by miał wpływ na działanie firmy i przyczyniał się do jej rozwoju każdego dnia. Ta filozofia wspiera nasze cele biznesowe i osobisty rozwój pracowników, zachęcając do innowacyjności i kreatywności.
 • Szacunek: W IMI-Polska szacunek przejawia się przez uwzględnienie potrzeb wszystkich pracowników. Słuchamy i cenię każdy głos, co w praktyce Agile Machines Building przekłada się na współpracę i zaangażowanie zespołu w tworzenie wartości dla klientów.
 • Odpowiedzialność: Jesteśmy odpowiedzialni za terminową realizację naszych zobowiązań. Agile Machines Building pozwala nam na efektywne zarządzanie projektami i doprowadzanie ich do końca w ustalonych terminach, honorując tym samym nasze zobowiązania wobec klientów i partnerów.
 • Edukacja: Ciągła edukacja i feedback są dla nas ważne. W kontekście Agile Machines Building, promujemy kulturę otwartości na naukę i doskonalenie, co umożliwia naszemu zespołowi rozwijanie umiejętności i adaptowanie najlepszych praktyk w każdym aspekcie pracy.
 • Wdzięczność: W naszej organizacji celebrowanie i nagradzanie sukcesów jest równie ważne, jak dążenie do ciągłego rozwoju. Jesteśmy wdzięczni za wkład każdego pracownika i partnera biznesowego, co w połączeniu z Agile Machines Building tworzy silne fundamenty dla innowacji i długotrwałych relacji.

 

Te wartości są dla nas nie tylko deklaracją, ale praktycznym przewodnikiem w codziennej pracy, kształtującym sposób, w jaki realizujemy nasze projekty Agile Machines Building i wdrażamy strategię SAFETY. Dzięki nim, IMI-Polska nieustannie rozwija się jako lider innowacji w przemyśle, budując jednocześnie trwałe i pozytywne relacje zarówno wewnątrz organizacji, jak i z naszymi klientami oraz partnerami.

Podsumowanie

Strategia SAFETY w IMI-Polska, oparta na Agile Machines Building, stanowi kompleksową odpowiedź na potrzeby nowoczesnego przemysłu. Zapewniamy nie tylko technologiczną przewagę, ale również finansowe i operacyjne bezpieczeństwo. Nasze zaangażowanie w wartości korporacyjne odzwierciedla się w każdym aspekcie naszej działalności, umożliwiając budowanie trwałych i pozytywnych relacji z klientami oraz partnerami.

Zobacz także:

 1. Czym jest znak CE?
 2. Jak obniżyć koszty dzięki FAT?
 3. SCADA: Bezpieczny nadzór procesu produkcyjnego
 4. Co to jest Poka-Yoke ?
 5. Automatyka przemysłowa
 6. Przemysł 4.0
 7. Projektowanie instalacji elektrycznych: maszyny
 8. Relokacja maszyn i urządzeń
 9. Wdrażanie GMP: Kluczowe etapy i wyzwania
 10. Produkcja maszyn

 

4.6/5 - (7 votes)

Udostępnij artykuł: