OFERTA

Certyfikacja CE

Bezpieczeństwo – to jedna z kluczowych wartości, którą IMI Polska dostarcza swoim klientom wraz ze swoimi rozwiązaniami w zakresie budowy maszyn i linii produkcyjnych.Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami za certyfikacja CE maszyn oraz wydanie deklaracji zgodności WE odpowiada producent maszyny.

Na czym polega certyfikacja CE maszyn i linii produkcyjnych?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami za certyfikacja CE maszyn oraz wydanie deklaracji zgodności WE odpowiada producent maszyny. Deklaracja ta to niejako oświadczenie producenta, że dana maszyna spełnia wymagania „Dyrektyw Nowego Podejścia” (dla maszyn jest to Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE) oraz wytycznych które są określone w tzw. normach zharmonizowanych.

Znak CE jest więc zapewnieniem, że dana maszyna przeszła odpowiednie analizy i spełnia wymogi bezpieczeństwa na każdym etapie użytkowania od transportu poprzez montaż i uruchomienie aż po ew. złomowanie. IMI Polska wydaje deklaracje zgodności na wszystkie swoje maszyny oraz linie produkcyjne.

Modernizacja i dostosowanie istniejących maszyn

Wiele maszyn i urządzeń jest importowanych z poza obszaru Unii Europejskiej (szczególnie groźny jest tu import z Chin) co sprawia, że maszyny, które są montowane w liniach technologicznych powodują realne zagrożenie dla zdrowia i życia operatorów. Maszyny te pomimo, że są często nowe praktycznie od razu wymagają modernizacji, aby mogły być dopuszczone do użytkowania w produkcji. Maszyny wyprodukowane przed 1 stycznia 2003 roku mogą zostać dostosowane do tzw. wymagań minimalnych, natomiast wszystkie wyprodukowane później muszą posiadać znak CE (wymagania zasadnicze).

IMI-Polska Sp. z o.o. pomaga przejść proces oceny zgodności poprzez przeprowadzanie odpowiednich audytów bezpieczeństwa. Dodatkowo nasza firma może także wykonać stosowną modyfikację projektu oraz wykonać potrzebne modernizacje tak, aby maszyny czy linie produkcyjne spełniały wszelkie standardy bezpieczeństwa.

Certyfikacja CE maszyn – normy zharmonizowane

Normy zharmonizowane można podzielić na trzy typy:

Normy typu A

są to normy, które mają zastosowanie do każdej normy. Przykładem takiej normy jest jedna z najważniejszych norm służąca do oceny ryzyka. (PN-EN ISO 12100:2012 Bezpieczeństwo maszyn — Ogólne zasady projektowania — Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka).

Normy typu B

są to normy, które mają zastosowanie do konkretnych grup maszyn np. wyposażonych w napęd elektryczny. Przykładami takich norm są: PN-EN ISO 13850:2012 Bezpieczeństwo maszyn — Zatrzymanie awaryjne — Zasady projektowania, PN-EN 953+A1:2009 Bezpieczeństwo maszyn — Osłony – Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych, czy też PN-EN 349+A1:2010 Bezpieczeństwo maszyn — Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu części ciała człowieka.

Normy typu C

są to normy stosowane do szczególnych typów maszyn np. maszyn pakujących, maszyn dla przemysły spożywczego czy drzewnego.

Korzyści ze współpracy

1

Kompleksowość

zajmujemy się całym procesem od projektu, poprzez wykonanie/modernizację, aż po uruchomienie

2

Bezpieczeństwo

pracowników

3

Gwarancja

spełnienia wymogów bezpieczeństwa, certyfikacja CE maszyn

Podejmij z nami
współpracę

Skontaktuj się z odpowiednim działem i otrzymaj warunki współpracy.