Branże

Branża farmaceutyczna

Zapewniamy unikalne rozwiązania, które sprostają wszelkim wymaganiom branży.

Nasi klienci:

Bezpieczne i unikalne rozwiązania dla branży farmaceutycznej

Branża farmaceutyczna w Polsce każdego roku odnotowuje dość znaczący wzrost. Dzięki temu stanowi bardzo ważny filar polskiej gospodarki.

Jej rozwój determinuje natomiast przede wszystkim nieustanne inwestowanie w produkcję, w tym linie produkcyjne, technologiczne oraz zakup nowych maszyn.

Co przy tym istotne, ze względu na swoją specyfikę, branża farmaceutyczna obarczona jest licznymi, szczególnymi wymogami w zakresie bezpieczeństwa. IMI-Polska współpracuje z szeregiem przedsiębiorstw, działających w tej branży. Zapewniamy unikalne rozwiązania, które sprostają wszelkim wymaganiom.

Korzyści dla branży farmaceutycznej

1

Wygodna usługa "pod klucz" - od etapu wstępnej koncepcji, aż po wykonanie, montaż i serwisowanie

2

Przyspieszenie czasu produkcji i obniżenie kosztów

3

Poprawa jakości i powtarzalności finalnego produktu

Co oferujemy branży farmaceutycznej?

Zgodność z przepisami i standardami

W branży farmaceutycznej, budowa maszyn i linii produkcyjnych musi spełniać rygorystyczne standardy i przepisy, takie jak dobra praktyka produkcyjna (GMP – Good Manufacturing Practice) oraz wymagania agencji regulacyjnych (np. FDA, EMA). Te standardy zapewniają, że produkty farmaceutyczne są konsekwentnie wysokiej jakości, bezpieczne i skuteczne dla użytkowników.

Branży farmaceutycznej dedykujemy szereg usług, związanych z projektowaniem i konstruowaniem linii produkcyjnych i technologicznych, projektowaniem i budową maszyn przemysłowych, wsparciem naszego biura konstrukcyjnego, serwisem maszyn i instalacji technicznych, a także niezbędną certyfikacją. Mamy przy tym na względzie dynamiczne zmiany, które nieustannie zachodzą w tym sektorze. Branża farmaceutyczna ciągle ewoluuje. Śledzimy zatem zmiany w przepisach, dotyczące chociażby zasad obrotu lekami, ich pakowania, porcjowania i tak dalej.

Dzięki tej wiedzy możemy natomiast tworzyć optymalne rozwiązania, dostosowane do warunków, możliwości i wymogów określonego przedsiębiorstwa. Branża farmaceutyczna z IMI-Polska zyskuje szereg unikalnych produktów i usług.

Jak działamy w branży farmaceutycznej?

Projektowanie higieniczne

Maszyny i linie produkcyjne muszą być zaprojektowane z myślą o łatwości czyszczenia i dezynfekcji, aby zapobiegać kontaminacji produktów. Powierzchnie, które mają kontakt z produktami leczniczymi, powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję i nieinteraktywnych z substancjami chemicznymi, takich jak stal nierdzewna o wysokim stopniu polerowania.

Za nadrzędną wartość uznajemy bezpieczeństwo i efektywność zarządzania poszczególnymi projektami. Nasze usługi realizujemy więc z uwzględnieniem reguł strategii SAFETY (secure, agile, fix price, engineering, on time, yield). Dajemy naszym klientom kompleksowe produkty i usługi, dostosowane do ich potrzeb. W ofercie mamy zarówno całe linie produkcyjne i technologiczne, maszyny, urządzenia oraz różnorodne instalacje. Proponujemy rozwiązania, które branża farmaceutyczna uznaje za niezbędne w procesie produkcji leków. Nasi najlepsi specjaliści projektują, montują i serwisują różnorodne rozwiązania, w tym chociażby innowacyjne linie do sterylnego napełniania substancji wstrzykiwanych, kompaktowe systemy dezynfekcyjne, destylatory, testery komór rękawicowych, laboratoryjne testery proszków, a także specjalne napełniacze do butelek.

Sterylnie, dokładnie, z zachowaniem wszelkich norm

Automatyzacja i kontrola procesów

Automatyzacja w branży farmaceutycznej ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia powtarzalności i dokładności procesów produkcyjnych. Zaawansowane systemy sterowania i monitorowania, takie jak SCADA, pozwalają na precyzyjne zarządzanie procesami, od ważenia surowców po pakowanie gotowych produktów, minimalizując ryzyko błędów ludzkich.

Śledzenie i walidacja

Każda maszyna i linia produkcyjna w branży farmaceutycznej musi umożliwiać dokładne śledzenie procesów i partii produktów. To wymaga zintegrowanych systemów śledzenia i walidacji, które zapewniają zapisywanie każdego etapu produkcji i mogą być wykorzystywane do późniejszej weryfikacji i kontroli jakości.

Branża farmaceutyczna: Zrównoważony rozwój i efektywność energetyczna

Coraz większą uwagę przywiązuje się do aspektów zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej w projektowaniu maszyn i linii produkcyjnych. W branży farmaceutycznej oznacza to inwestowanie w energooszczędne urządzenia, optymalizację procesów pod kątem zużycia zasobów oraz minimalizację odpadów produkcyjnych i ich wpływu na środowisko.

Podsumowując, branża farmaceutyczna stawia szczególnie wysokie wymagania dla budowy maszyn i linii produkcyjnych, obejmujące aspekty prawne, techniczne, jakościowe oraz środowiskowe, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i skuteczności produkowanych leków.

Mamy przy tym świadomość, jak ważna jest sterylność poszczególnych procesów oraz ich efektów finalnych. Z tą myślą tworzymy wszystkie nasze rozwiązania. Oferujemy pomoc naszych najlepszych specjalistów. Biuro konstrukcyjne IMI-Polska zatrudnia ponad 50 inżynierów mechaników, automatyków i elektryków. Nasi specjaliści przez lata zdobywali niezbędną wiedzę i doświadczenie, pracując w wielu branżach i przy różnych projektach. Współpracujemy wyłącznie z najlepszymi – pasjonatami nowoczesnych technologii i nietuzinkowych rozwiązań.

Niewątpliwie branża farmaceutyczna daje nam ogrom wyzwań. Stawiamy im jednak czoła, tworząc rozmaite konstrukcje, w tym niejednokrotnie prototypy. Nasze innowacyjne projekty zdobywają uznanie w świecie farmaceutycznym.

>
CASE STUDY

Podejmij z nami
współpracę

Skontaktuj się z odpowiednim działem i otrzymaj warunki współpracy.