• Dla managera
  • 22.02.2021

Czym jest OEE? Korzyści z jego monitorowania

W dobie czwartej rewolucji przemysłowej, jak nigdy dotąd firmy zwracają uwagę na wydajność produkcji. Ma to bezpośredni wpływ na aspekt zarówno operacyjny jak i finansowy przedsiębiorstwa. Produkcja będąca bardzo złożonym procesem wymaga dobrej organizacji, ponieważ wszystkie odstępstwa od planu mogą powodować straty.

Jak właściwie zarządzać produkcją? Na co zwracać uwagę? Jednym ze wskaźników, które mogą w tym pomóc jest OEE (Overall Equipment Effectiveness), czyli Całkowita Efektywność Wyposażenia, będąca Podstawowym wskaźnikiem skuteczności działań TPM (opisywanych we wcześniejszych artykułach). Wskaźnik zestawia ze sobą 3 parametry:

  1. Dostępność, będącą stosunkiem czasu jaki jest potrzebny na wykonanie zadań do czasu rzeczywistego w jakim proces został przeprowadzony.
  2. Wydajność, określająca czas w jakim maszyna jest dostępna do czasu w jakim była używana.
  3. Jakość, przedstawiająca ilość produktów dobrej jakości do całkowitej ilości wyrobów.

Czynnikami wpływającymi bezpośrednio na powyższe parametry są przestoje, bądź spowolnienia pracy urządzeń spowodowane awariami, przezbrojeniami maszyn, ale także pracami konserwatorskimi.

Zgodnie ze „światowym standardem” wartość do której należy dążyć dla OEE to 85%(World-class). Zdarzają się jednak sytuacje, że współczynnik ten jest znacznie wyższy lub niższy. Sytuacji takich nie można rozpatrywać zero – jedynkowo. Bardzo często w obrębie danego zakładu sposób obliczania OEE znacznie różni się od innego, nawet bardzo podobnego zakładu. W związku z tym OEE powinno się traktować jako wskaźnik wewnętrzny (OEE techniczne). Oczywistą sprawą jest fakt, że jeżeli OEE znacznie odbiega od normy, powinno się przeprowadzić analizę z czego to wynika. Należy jednak pamiętać, że nie ma na świecie dwóch, dokładnie takich samych fabryk.

Jakie korzyści ma wdrożenia OEE? Otóż przekłada się to na bezpośredni wzrost wydajności procesów produkcyjnych. Po prawidłowym wdrożeniu systemu OEE możliwe jest identyfikowanie przyczyn strat wydajnościowych, które mogą być spowodowane np. wydłużeniem czasu w którym urządzenie było niedostępne. Wpływa również w sposób bezpośredni na wzrost jakości produkcji. Wiarygodne dane wyświetlane w czasie rzeczywistym, znacznie polepszają również jakość oraz wydajność pracowników. Należy jednak pamiętać, że OEE nie ma na celu kontrolowania produktywności pracowników, a jedynie wydajności wyposażenia i maszyn z których korzystają ludzie.

OEE jest jednym z najskuteczniejszych wskaźników mierzących efektywność. Bardzo istotne jest określenie celów w zakresie dostępności, wykorzystania i jakości jakie chcemy osiągnąć za pomocą OEE. Trzeba pamiętać, iż narzędzie to służy głównie do diagnozowania problemów powstających                w czasie produkcji. Stąd też ważne jest zaangażowanie całego zespołu.  Każdy pracownik powinien mieć wgląd do wskaźników OEE, aby możliwe było wspólne definiowanie celów. Wyniki powinny być dyskutowane w szerszym gronie, aby motywowały zespół do pracy i pokazywały co można poprawić.

Najlepszym przykładem skuteczności wprowadzenia wskaźników OEE w poprawie wydajności i jakości produkcji jest Toyota i jej TPS (Toyota Production System). Jako pierwsza zaczęła stosować wskaźniki TPM w tym OEE blisko 70 lat temu. Do tej pory jest ona liderem w dziedzinie wydajności i jakości produkcji.

Jakie wnioski można wysnuć z powyższego artykułu? Badanie parametru OEE umożliwia eliminowanie nie tylko poważnych awarii, ale głównie drobnych defektów negatywnie wpływających na procesy produkcyjne. Monitorowanie parametrów wskaźnika OEE ma jednak sens jedynie wtedy, gdy odbywa się w sposób ciągły i obejmuje cały proces produkcyjny.

 

4.9/5 - (13 votes)

Udostępnij artykuł: