• Dla managera
  • 28.03.2021

KPI’s (Key Performance Indicators) – kluczowe wskaźniki efektywności

W firmie IMI – Polska działania realizujemy w oparciu o kluczowe wskaźniki efektywności , które pomagają nam w osiągnieciu założonych celów w różnych obszarach / działach naszej firmy. Nasze KPI’s spełniają podstawowe założenia dla wskaźników a mianowicie.

  1. Są mierzalne. Dlatego stosujemy  się wskaźniki ilościowe. Dzięki temu możliwe jest tworzenie ich zestawień oraz obserwowanie tendencji – tak, aby łatwiej podejmować decyzje.
  2. Odnoszą się  do postawionych, konkretnych celów działania. Tak, aby wskazywały, czy obrany kierunek postępowania jest właściwy.
  3. Są jasne, przejrzyste i obiektywne – tak, aby w każdej chwili dało się podać konkretną wartość.
  4. Nie mogą ze sobą kolidować – a to oznacza, że kluczowymi dla Ciebie wskaźnikami efektywności kampanii nie mogą być w tym samym czasie np. niski budżet na wszystkie działania promocyjne oraz wysokie zasięgi dzięki płatnej promocji.

Nasze wskaźniki KPI są  stosowane w rozmaitych aspektach działania przedsiębiorstwa. Stosuje się je np. w procesie produkcyjnym, zwłaszcza w systemach opartych na lean managemencie czy w obszarze CAD . Jednak najczęściej o KPI mówi się w kontekście zakupów oraz marketingu .

Lista wskaźników, które można by brać pod uwagę podczas oceny efektywności działań przedsiębiorstwa , jest bardzo długa.

Z jednej strony to dobra wiadomość, ponieważ możemy  uzyskać dostęp do bardzo szerokiego zestawu danych, a co za tym idzie – wyciągnąć pogłębione wnioski. Jednak z drugiej strony zbyt duża ilość wskaźników to tez nie dobrze . Ta zasada odnosi się również do doboru KPI. Przypomnijmy, są to kluczowe wskaźniki efektywności, a zatem te najważniejsze, które realnie wpływają na powodzenie prowadzonych działań, a nie wszystkie.

Wyobraź sobie, że masz ocenić efektywność prowadzonych projektów , a przed Tobą nie 5 czy 10, ale np. 40 arkuszy kalkulacyjnych, tabelek czy wykresów. Owszem, uzyskałbyś dzięki niemu moc informacji, jednak ich analiza byłaby ogromnie czasochłonna, a wyniki w wielu przypadkach sprowadzałyby się do tych samych wniosków.

Dlatego należy wybrać określone wskaźniki KPI – te, które są najbardziej adekwatne do specyfiki  prowadzonych aktywności.

Wyznaczenie kluczowych KPI to dopiero pierwszy krok w stronę skutecznej weryfikacji efektywności podejmowanych działań. W kolejnym należy wskazać narzędzia, które posłużą do gromadzenia i analizowania tych informacji. Wiele z nich otrzymasz z systemu, z którego korzystasz. Do otrzymania pogłębionych wiadomości potrzebne jest zaś specjalistyczne oprogramowanie i wiedza jak z niego korzystać

Trzeba też pamiętać, że dane uzyskane z KPI muszą zostać przetworzone, opracowane i przeanalizowane – tak, aby na ich podstawie dało się podejmować konkretne działania. Najlepiej powierzyć to zadanie kierownikom poszczególnych komórek tak jak to ma miejsce w IMI – Polska

Udostępnij artykuł: