• Dla managera
  • 26.01.2021

POKA-YOKE w projektowaniu maszyn

W dzisiejszych czasach projektując i  budując maszyny będące  jednostką produkcyjną  lub częścią większej linii produkcyjnej musimy pamiętać o innych aspektach niż tylko wydajność.

Jedną z takich rzeczy jest JAKOŚĆ , stawiana zaraz za bezpieczeństwem wartość, o którą musimy zadbać już na poziomie konstruowania maszyn / linii.

Narzędziem LEAN pomocnym w zredukowaniu ilości braków w procesie jest miedzy innymi POKA – YOKE

 

Co to jest POKA-YOKE?

poka-yokePOKA – YOKE  (w angielskiej terminologii mistake proofing) to metoda pozwalająca na zapobieganie wadom produktów wynikającym z pomyłek i błędów popełnionych w wyniku braku koncentracji. Mimo że nieuwaga to rzecz naturalna, istnieją sytuacje, gdy nie można sobie pozwolić na uchybienia

Urządzenia POKA – YOKE umożliwiają szybkie wykrycie błędu lub niedopuszczenie do jego powstania. Dzięki nim niemożliwe jest przesłanie produktu do dalszych etapów procesu, jeśli jest on nieprawidłowo wykonany. Mówiąc w skrócie, POKA – YOKE  to system narzędzi, czujników, oprogramowania i oprzyrządowania, który potwierdza zgodność danych cech wyrobu i blokuje produkt niezgodny z wytycznymi.

Gdzie  użyto pierwsze POKA – YOKE?

Pierwsze urządzenie POKA – YOKE  powstało w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku  roku w fabryce Yamada Electric. Podczas montażu włączników elektrycznych bardzo często pojawiał się jeden błąd: pracownicy zapominali o zamocowaniu sprężyn pod przyciskiem.Twórca urządzenia, Shigeo Shingo, zaproponował podajnik z przyciskami i sprężynami do każdego włącznika. Dzięki temu pracownik miał dla jednego wyrobu komplet elementów i jeśli nie zużył któregoś, widział, że popełnił błąd i mógł go szybko naprawić.

Jaki jest cel POKA -YOKE w projektowanych liniach produkcyjnych

Zastosowanie systemu POKA – YOKE  na linii produkcyjnej ma na celu ułatwienie pracy operatorowi podczas manualnych operacji, zapewnienie kontroli użytych komponentów, a także stałą sekwencję operacji na danym stanowisku montażowym. System z założenia ma być pomocą dla pracownika, prowadzić go „za rękę”, nie ma natomiast „karać” w przypadku omijania przez operatora założonej w systemie sekwencji pracy na stanowisku. POKA – YOKE  jest szczególnym ułatwieniem dla nowych pracowników, którzy uczą się pracy na danym stanowisku, gdyż nie muszą ciągle mieć przed sobą instrukcji pracy, system „podpowiada” operatorowi, jaką czynność powinien aktualnie wykonać.

Efekt finalny

Oddając  stanowisko produkcyjne klientowi z wdrożonymi POKA – YOKE przekazujemy coś więcej niż tylko działającą maszynie zgodne z wymagania – oddajemy stanowisko gotowe do współpracy z nawet niedoświadczonymi operatorami  gwarantując poniekąd niski poziom braków „zero defekt” czyli redukujemy koszty wytworzenia do  koniecznego  minimum.

 

Podsumowanie

POKA -YOKE w dzisiejszych nowoczesnych fabrykach to już standard. Wdrażanie tych rozwiązań w późniejszych fazach  budowy stanowisk lub linii jest niepotrzebnym kosztem, którego można uniknąć podczas projektowania implementując tego typu narzędzia. IMI Polska podczas przygotowania do projektowania używa analizy DFMEA mającej na celu wskazanie słabych stron rozwiązań technicznych i ich wyeliminowania oraz usprawnienia maszyn/ linii wprowadzając POKA – YOKE z korzyścią dla klienta finalnego,

Zobacz także: Automatyka przemysłowa, Przemysł 4.0, Programowanie PLC, Automatyzacja produkcji, Dyrektywa Maszynowa – obowiązki producenta, odpowiedzialność pracodawcy, Przenośniki taśmowe, Linia produkcyjna, Roboty przemysłowe, Instalacje przemysłowe, Biuro konstrukcyjne.

4.8/5 - (6 votes)

Udostępnij artykuł: