• Dla inżyniera
  • 28.01.2021

Podesty serwisowe

Jedną z wytycznych dyrektywy maszynowej 2006/42/WE jest to, że należy zapewnić stały dostęp do prac serwisowych służbom technicznym. Od dostępności i wygody użytkowania podestów zależy bezpieczeństwo pracowników. Jednym ze stałych środków dostępu są podesty serwisowe, które zgodnie z przepisami powinny spełniać wymagania stawiane przez normę PN-EN ISO 14122. Część druga tejże normy stanowi o konstrukcji pomostów roboczych i przejściach.

Pomosty oraz przejścia robocze

Prawidłowo zaprojektowany pomost znacznie obniża ryzyko związane z użytkowaniem maszyn i linii produkcyjnych. Poprawna konstrukcja to nie tylko umożliwienie dostępu do prac serwisowych, ale także szereg obliczeń. Analizy te gwarantują w pewnym zakresie bezpieczeństwo użytkownika.

Norma ta określa wymiary minimalne podestów takie jak szerokość przejścia czy też wysokość do przeszkody nad głową, odległość barierek od przeszkód itp. Ważne jest także określenie jak często dany podest będzie użytkowany m.in. także ze względu na dopuszczalne obciążenie podestu.

Zgodnie z wytycznymi normy obliczenia są wykonywane biorąc pod uwagę:

– ilość osób które użytkują podest w danej lokalizacji

– masa narzędzi oraz ew. części zamiennych, które są potrzebne w danej lokalizacji

– siła uderzenia w konstrukcje podczas upuszczenia narzędzi lub części zamiennych

– możliwe koncentracje obciążeń podczas pracy z uwzględnieniem rozkładu masy używanych części podczas wykonywania działań na platformie

– ew. masy związanej z czynnikami środowiskowymi takimi jak woda, śnieg itp.

Minimalny rozkład obciążenia przyjmowany do obliczeń to 2kN/m2 (~200kg/m2). Dodatkowo platforma jest obciążana 1.5kN (150kg) obciążenia skoncentrowanego na powierzchni 200×200 mm. Wyniki można uznać za poprawne jeśli ugięcie nie będzie większe niż 1/200 pomiędzy poszczególnymi modułami podestu. Różnica ugięcia pomiędzy modułem obciążonym i nieobciążonym nie powinna wynosić więcej niż 4mm.

podesty serwisowe maszyn podesty serwisowe maszyn podesty serwisowe maszyn

 Schody, schody drabinowe oraz balustrady

Część trzecia normy PN-EN ISO 14122 określa sposób wykonania stałych środków dostępów do maszyn w postaci schodów, schodów drabinowych oraz balustrad. Jeśli chodzi o obciążenia jakimi badamy stopnie rozróżniamy dwa przypadki:

– dla małego zagęszczenia ruchu pieszych bez dodatkowego obciążenia – stopnie powinny przenosić minimalne obciążenie 1.5kN/m2

– dla dużego zagęszczenia ruchu pieszych bądź małego, ale z obciążeniem 5kN/m2.

Dodatkowo jeśli szerokość przejścia (schodów) jest mniejsza niż 1.2m należy obciążyć stopień 1.5kN na polu wyznaczonym kwadratem o boku 100mm. Jeśli natomiast jest szersza niż 1.2m należy wydzielić dwa takie obszary odległe od siebie o 600mm.

Ugięcie nie może być mniejsze niż 1/300 odległości pomiędzy podporami lub po prostu wartość 6 mm (w zależności od tego, które pojawi się pierwsze).

Oprócz tego oczywiście norma określa wymiary pomiędzy stopniami, zachodzenie na siebie stopni, minimalne wymiary przejścia oraz maksymalna wysokość schodów (łącznie jedno „piętro”), a także nachylenie.

Kolejnymi obliczeniami jakie należy wykonać są obliczenia dla balustrad.  Obciążenie nominalne wynosi 300N/m barierki.  Ugięcie barierki nie może być większe niż 30mm.

Barierka składa się z:

  • słupków
  • poręczy
  • poprzeczek
  • oraz bortnicy.

Wymiary tych elementów są również określone normowo.

Norma określa także w jaki sposób i kiedy podesty serwisowe powinny być wyposażone w bramki samozamykające się.

zobacz także:

  1. Analiza ryzyka, jego ocena oraz redukcja
  2. Czym jest znak CE?
  3. Certyfikacja maszyn CE
  4. Dyrektywa narzędziowa (WED)2009/104/WE
  5. Dostosowanie maszyn do wymagań minimalnych

Udostępnij artykuł: