• Dla inżyniera
 • 28.01.2021

Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu części ciała człowieka

Od czasu gdy zauważono, że maszyny przemysłowe stanowią zagrożenie dla człowieka starano się ustandaryzować zasady bezpieczeństwa. By spełnione były minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu części ciała człowieka należy stosować normę PN EN 349 zharmonizowaną z dyrektywą maszynową 2006/42/WE.

 

Metodyka

Projektujący maszyny powinien:

 1. Stwierdzić czy występuje zagrożenie zgnieceniem
 2. Ocenić ryzyko powiązane z tymi zagrożeniami zgniecenia, biorąc pod uwagę szczególne warunki:
  • Tam, gdzie jest to możliwe przewidzieć ryzyko zgniecenia dotyczących różnych części ciała, przyjąć minimalny odstęp odpowiadający największej części ciała;
  • Wziąć pod uwagę nieobliczalne zachowanie dzieci, wymiary ich ciała, tylko i wyłącznie wtedy gdy dzieci znajdują się w grupie osób, które dotyczy ryzyko;
  • Czy części ciała w miejscach zgniatania mogłyby zajmować położenie inne niż wyszczególnione w normie;
  • Czy należy stosować odzież przeznaczoną do specjalistycznych warunków panujących w miejscu pracy;
  • Czy pracownicy i osoby postronne są zobowiązane do noszenia butów powiększających wymiar stopy
  • Wybrać odpowiedni ostęp minimalny adekwatny dla zagrożonej części ciała
 3. Gdy nie jest zapewniony poziom odpowiedniego bezpieczeństwa, ponieważ minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu części ciała, zastosować dodatkowo, co najmniej jeden z poniższych środków ochronnych:
  • techniczne środki ochronne
  • uzupełniające środki ochronne
  • informacje dotyczące użytkowania

Wartości odstępów zapobiegających zgnieceniu części ciała człowieka:

 • głowa, 300mm;
 • tułów, 500mm;
 • kończyna dolna, 180mm;
 • stopa, 120 mm;
 • palce stopy, 50 mm;
 • kończyna górna, 120mm;
 • dłoń, 100mm
 • palec, 25mm.

Udostępnij artykuł: