• Dla managera
 • 06.02.2024

Ulga na Robotyzację: Rewolucja Przemysłowa 4.0 dla Polski

Ulga na Robotyzację: Rewolucja Przemysłowa 4.0 dla Polski

Ulga na robotyzacje to temat, który jest ważny dla wielu firm produkcyjnych. Dla przedsiębiorstw z Polski  sektora MSP (do 250 zatrudnionych), nadszedł czas na korzystanie z nowych możliwości rozwoju. W dniu 29 grudnia 2023 roku, ogłoszono nabór na dotacje w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021 – 2027, działanie 1.11. Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0. Pula na dotacje przekracza 67 mln PLN, a termin składania wniosków upływa 4 kwietnia 2024 roku.

Kto może skorzystać z tzw. Ulgi na robotyzację

Dotację mogą ubiegać się przedsiębiorstwa z sektora MSP na terenie województwa Małopolskiego, szczególnie preferowane są firmy produkcyjne. Maksymalne dofinansowanie wynosi 1,8 mln PLN dla mikro i małych firm oraz 1,5 mln PLN dla firm średnich.

Ulga na robotyzacje: Rodzaje wydatków kwalifikowanych

Projekty związane z robotyzacją, automatyzacją i cyfryzacją mogą być finansowane ze środków dotacji. W ramach wsparcia możliwe jest zakup maszyn, robotów przemysłowych, sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz usług doradczych związanych z wdrożeniem nowych technologii.

Model realizacji dofinansowania

Proces składania wniosku o dofinansowanie opiera się na przeprowadzeniu audytu technologicznego. Wyniki tego audytu stanowią podstawę do przygotowania Planu Transformacji Cyfrowej. Plan ten jest kluczowym elementem wniosku, a jego realizacja obejmuje m.in. przeprowadzenie audytu technologicznego, sprecyzowanie planowanych zakupów, określenie korzyści dla przedsiębiorstwa i klientów, a także złożenie wniosku o dofinansowanie.

Preferowane projekty

Projekty będące innowacją procesową i produktową, wpisujące się w inteligentną specjalizację oraz realizowane na terenie jednej z gmin zmarginalizowanych, otrzymają dodatkową punktację. Dodatkowo, istotny wpływ na pracowników, klientów lub dostawców przedsiębiorstwa zwiększa atrakcyjność projektu.

Koszty kwalifikowane

Dofinansowanie obejmuje zakup usług doradczych, nowych środków trwałych, oprogramowania, robotów budowlanych związanych z instalacją maszyn, oraz szkoleń podnoszących kompetencje przedsiębiorstw.

ulga na robotyzacje

 

Ulga na robotyzacje: Rozwój MŚP w erze Przemysłu 4.0

Program „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027” oferuje przedsiębiorstwom wsparcie finansowe na drodze do cyfryzacji i Przemysłu 4.0. Maksymalny procent dofinansowania wynosi aż 80%, a minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych to 200 000 zł, a maksymalna 3 000 000 zł.

Korzystając z programu „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027” w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0, przedsiębiorca ma szansę na osiągnięcie licznych korzyści. Oto niektóre z potencjalnych korzyści:

Modernizacja Procesów Produkcyjnych: Dofinansowanie pozwala na zakup nowoczesnych maszyn, robotów przemysłowych i sprzętu komputerowego, co przekłada się na zautomatyzowanie i unowocześnienie procesów produkcyjnych.

Zwiększenie Efektywności: Implementacja rozwiązań z obszaru Przemysłu 4.0 może znacząco zwiększyć efektywność produkcji. Automatyzacja i cyfryzacja procesów pozwalają na szybsze reagowanie na zmienne warunki rynkowe oraz optymalizację zużycia surowców i energii.

Konkurencyjność na Rynku: Firmy, które zainwestują w nowoczesne technologie, zyskają przewagę konkurencyjną. Dzięki zautomatyzowanym procesom i szybszej reakcji na trendy rynkowe, przedsiębiorca może zdobyć nowych klientów i utrzymać dotychczasowych.

Rozwój Kompetencji Pracowników: Program umożliwia również inwestycję w szkolenia dla pracowników, co prowadzi do podniesienia kompetencji związanych z obsługą nowoczesnych technologii. To z kolei może przyczynić się do lepszej wydajności zespołu.

Innowacje Procesowe i Produktowe: Projekty preferowane przez program to te, które wprowadzają innowacje zarówno w procesach produkcyjnych, jak i produktach. To otwiera przed przedsiębiorcą możliwość tworzenia bardziej zaawansowanych i konkurencyjnych rozwiązań.

Wsparcie Finansowe: Dofinansowanie sięga nawet 80% kosztów kwalifikowalnych, co znacząco obniża inwestycyjne ryzyko. Przedsiębiorca może skorzystać z puli ponad 67 mln PLN przeznaczonej na rozwój MŚP.

Dostęp do Nowoczesnych Technologii: Dzięki programowi, przedsiębiorca może mieć dostęp do najnowszych technologii z obszaru big data, sztucznej inteligencji, robotyki, czy internetu rzeczy (IoT), co umożliwia bardziej zaawansowane i konkurencyjne rozwiązania.

Zgodność z Trendami Rynkowymi: Przemysł 4.0 to obecnie nie tylko standard, ale także oczekiwanie klientów i partnerów biznesowych. Inwestując w cyfryzację, przedsiębiorca dostosowuje się do obecnych trendów rynkowych, co może przyczynić się do zwiększenia zaufania klientów.

Zrównoważony Rozwój: Możliwość zakupu nowoczesnych maszyn i urządzeń może przyczynić się do bardziej zrównoważonego wykorzystania zasobów, co jest istotne z perspektywy społecznej i środowiskowej.

Podsumowując, program: Ulga robotyzację oferuje przedsiębiorcom realną szansę na transformację cyfrową, co przekłada się na konkurencyjność, efektywność, innowacyjność oraz zrównoważony rozwój. Dofinansowanie stanowi kluczowy element wsparcia dla przedsiębiorców chcących odnieść sukces w erze Przemysłu 4.0.

Na jakie przykładowe  działania przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie:

Przedsiębiorca korzystający z programu „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027” zwanego też ulgą na robotyzację w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0 ma szereg możliwości finansowania innowacyjnych projektów. Dotacja umożliwia wsparcie w zakresie automatyzacji przemysłowej, modernizacji linii produkcyjnych i integracji nowoczesnych rozwiązań.

Ulga na robotyzacje: Study case – przenośniki taśmowe

Dzięki dofinansowaniu, przedsiębiorca może zainwestować w przenośniki taśmowe, zapewniające efektywny transport materiałów w procesie produkcji.

Jako HR Business Partner w IMI Polska Sp. z o.o., która koordynuje program z ramienia firmy zwracam uwagę, iż przedsiębiorca z branży produkcyjnej może wykorzystać dostępne dotacje do wdrożenia przenośników taśmowych w swojej linii produkcyjnej. Przyjrzyjmy się temu konkretnemu przykładowi. Na początku procesu, zaleca się przeprowadzenie dogłębnej analizy linii produkcyjnej, identyfikując obszary, w których zastosowanie przenośników taśmowych przyniosłoby największe korzyści. Na podstawie tych informacji można opracować spójny plan projektu, uwzględniając ogólny cel automatyzacji procesów produkcyjnych. Następny krok to przygotowanie wniosku o dofinansowanie, w którym przedsiębiorca skupi się na korzyściach płynących z wprowadzenia nowych rozwiązań, takich jak zwiększona efektywność, oszczędność czasu i zwiększenie wydajności produkcji. Gdy wniosek zostanie zaakceptowany, przedsiębiorca przechodzi do fazy zakupu przenośników taśmowych. Dotacja może pokryć część lub nawet większość kosztów zakupu, co istotnie obniża ryzyko związane z inwestycją. Kolejnym krokiem jest instalacja przenośników taśmowych i ich integracja z istniejącą infrastrukturą produkcyjną. Dotacja może również obejmować koszty związane z tymi procesami. W ramach projektu można uwzględnić także szkolenie pracowników z obsługi i konserwacji przenośników taśmowych, co przyczyni się do efektywnego ich użytkowania i minimalizacji ryzyka awarii. Po zainstalowaniu przenośników taśmowych przedsiębiorca powinien systematycznie monitorować ich działanie, identyfikować obszary optymalizacji i dostosowywać procesy produkcyjne do nowych możliwości. Przenośniki taśmowe przynoszą korzyści, takie jak zwiększona efektywność, redukcja kosztów operacyjnych i minimalizacja ryzyka ludzkich błędów. Dzięki wsparciu finansowemu z dotacji, przedsiębiorca ma szansę wdrożyć te innowacje bez dużego obciążenia finansowego, co jest kluczowe dla sukcesu w erze Przemysłu 4.0.

Innym przykładem może być zdobycie znaku CE dla nowych maszyn i urządzeń staje się dostępne, a także możliwe jest sfinansowanie projektu instalacji elektrycznej, zgodnie z obowiązującymi standardami. Dotacja obejmuje również zakup robotów przemysłowych, w tym robotów spawalniczych, co przyczynia się do automatyzacji i podniesienia jakości produkcji. Dla firm związanych z obliczeniami wytrzymałościowymi, program oferuje wsparcie finansowe dla projektów tego typu. W obszarze programowania PLC, przedsiębiorca może korzystać z funduszy na szkolenia pracowników, poprawiając ich umiejętności zarządzania sterowaniem maszyn. Również oznakowanie CE, niezbędne dla maszyn wchodzących na rynek europejski, może być sfinansowane ze środków programu.

Aktualizacja instrukcji obsługi maszyny, znaną dawniej jako DTR, to kolejna możliwość wsparcia. Firmy zajmujące się projektowaniem maszyn mogą rozwijać swoje biura konstrukcyjne, dzięki funduszom na nowoczesne narzędzia, takie jak konstruktor CAD. Transportery taśmowe, certyfikowanie CE, automatyzacja procesów produkcyjnych, projektowanie i budowa maszyn, osłony maszyn, szkolenia dla konstruktorów, czy rozwój biura konstrukcyjnego – to wszystko staje się dostępne dla przedsiębiorcy dzięki korzystaniu z dotacji.

W efekcie, przedsiębiorca, inwestując w te obszary, może nie tylko unowocześnić i zautomatyzować swoją produkcję, ale także zwiększyć konkurencyjność na rynku, podnosić efektywność operacyjną, a także dostosować się do obecnych trendów Przemysłu 4.0. Program otwiera nowe perspektywy rozwoju, a korzyści płynące z jego wykorzystania są znaczące dla długotrwałego sukcesu przedsiębiorstwa.

Podsumowanie

To unikalna szansa dla firm na przyspieszenie transformacji cyfrowej i podniesienie konkurencyjności. Dofinansowanie obejmuje szeroki zakres działań związanych z robotyzacją, automatyzacją i cyfryzacją. Przedsiębiorstwa, które planują inwestycje w te obszary, powinny skorzystać z okazji i składać wnioski przed 4 kwietnia 2024 roku. To krok w kierunku nowoczesnego, innowacyjnego i konkurencyjnego przemysłu 4.0.

Poziom dofinansowania, czyli ulgi na robotyzację

Maksymalny procent dofinansowania: do 80 %

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 200 000 zł, zaś maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 3 000 000 zł.

 Termin naboru

Nabór wniosków już trwa i zakończy się 4 kwietnia 2024 r.

Zobacz także:

 1. Automatyzacja produkcji
 2. Automatyka przemysłowa
 3. Maszyny farmaceutyczne: zdrowie twoich konsumentów
 4. Projektowanie instalacji elektrycznych
 5. Kim jest integrator automatyki przemysłowej?
 6. Zastosowanie robotów przemysłowych w różnych branżach i gałęziach przemysłu
 7. Projektowanie i budowa maszyn przemysłowych
 8. Linie technologiczne produkcja
 9. Certyfikacja maszyn CE
 10. Analiza ryzyka, jego ocena oraz redukcja
 11. Produkcja farmaceutyczna
 12. Przenośniki łańcuchowe
 13. Taśmociąg producent
 14. Maszyny przemysłowe produkcja
 15. Relokacja maszyn i urządzeń
 16. SCADA: Bezpieczny nadzór procesu produkcyjnego
 17. Czym jest OEE? Korzyści z jego monitorowania
 18. Dyrektywa Maszynowa – obowiązki producenta, odpowiedzialność pracodawcy
 19. Zabezpieczenia nadprądowe
 20. Robot spawalniczy

 

4.5/5 - (6 votes)

Udostępnij artykuł: