• Dla managera
 • 13.11.2023

Budowa maszyn – jak wygląda proces powstawania maszyn

Budowa maszyn – jak wygląda proces powstawania maszyn

Automatyzacja procesów i budowa maszyn to kluczowe elementy w rozwoju współczesnego przemysłu. Maszyny produkcyjne, wyposażone w zaawansowane systemy automatyki, pozwalają firmom zwiększyć wydajność, obniżyć koszty produkcji i zapewnić wyższą jakość swoich produktów – twierdzi Prof. Anna Kowalska, Inżynier Automatyki Przemysłowej – ceniona ekspertka w dziedzinie budowy maszyn.
Przy projektowaniu maszyn, szczególną uwagę należy zwrócić na ergonomię, bezpieczeństwo i efektywność energetyczną. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii, takich jak sterowniki PLC, roboty przemysłowe czy systemy wizyjne, możemy tworzyć maszyny o wyjątkowej precyzji i niezawodności – dodaje.
W dzisiejszym dynamicznym i konkurencyjnym świecie przemysłu, budowa maszyn jest procesem niezmiernie istotnym. Firmy w różnych branżach, od motoryzacji po przemysł spożywczy, korzystają z zaawansowanych maszyn produkcyjnych, aby zapewnić wydajność i jakość swoich produktów. Warto przyjrzeć się, jak przebiega proces powstawania tych zaawansowanych urządzeń, uwzględniając kluczowe elementy takie jak automatyka przemysłowa, linie produkcyjne, i integracja automatyki przemysłowej.

Faza Planowania i Projektowania budowy maszyn

Rozpocznijmy naszą podróż od początku, czyli fazy planowania i projektowania. Każda budowa maszyn zaczyna się od wyraźnych potrzeb klienta. Na tym etapie kluczowe jest dokładne określenie wymagań oraz celów, jakie ma spełniać maszyna. Przenosimy te potrzeby w konkretne rozwiązania. Automatyka przemysłowa i linie produkcyjne stają się istotnym elementem projektu, umożliwiając zoptymalizowanie procesów produkcji.
Przy projektowaniu maszyn, należy również spełnić szereg norm i przepisów, takich jak dyrektywa maszynowa. Dyrektywa Maszynowa (ang. Machinery Directive) to jedna z głównych dyrektyw Unii Europejskiej, która reguluje bezpieczeństwo maszyn i urządzeń, a także określa wymogi dotyczące ich wprowadzania na rynek europejski. Dyrektywa Maszynowa została przyjęta w celu zapewnienia, że maszyny i urządzenia używane w Unii Europejskiej spełniają określone standardy bezpieczeństwa, co ma na celu ochronę pracowników i użytkowników przed ryzykiem związanym z ich eksploatacją.
Ogólnie rzecz biorąc, Dyrektywa Maszynowa mówi o tym, jakie wymagania muszą być spełnione przez producentów maszyn i urządzeń, zanim zostaną wprowadzone na rynek europejski. Obejmuje ona wiele aspektów, w tym: określa, co dokładnie jest uważane za „maszynę” w kontekście regulacji. Nie dotyczy tylko tradycyjnych maszyn przemysłowych, ale również innych urządzeń, takich jak podnośniki, dźwigi, urządzenia elektryczne, pojazdy przemysłowe i wiele innych. Dyrektywa określa również ogólne wymogi dotyczące bezpieczeństwa maszyn, takie jak minimalne wymagania związane z projektowaniem, produkcją i oznakowaniem. To obejmuje kwestie związane z elektryką, mechaniką, hydrauliką, pneumatyką itp. oraz porusza kwestię oznakowania CE. Każda maszyna lub urządzenie objęte Dyrektywą Maszynową musi być oznakowane znakiem CE, co świadczy o zgodności z dyrektywą. To oznakowanie jest dowodem na to, że produkt spełnia określone normy i jest bezpieczny do użytku na rynku europejskim. By pozostać zgodnym z tymże dokumentem producent musi dostarczyć odpowiednią dokumentację techniczną i instrukcję obsługi, która pozwala na bezpieczną i poprawną eksploatację maszyny oraz przeprowadzić odpowiednie procedury oceny zgodności, aby potwierdzić, że maszyna spełnia wymagania dyrektywy. W zależności od rodzaju maszyny i ryzyka związanego z jej użytkowaniem, może być wymagane zaangażowanie niezależnych jednostek certyfikujących. Dyrektywa umożliwia swobodny przepływ maszyn i urządzeń na jednolitym rynku europejskim, co ułatwia handel i konkurencyjność.
Dyrektywa Maszynowa ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników i pracowników oraz uniknięcie ryzyka związanego z użytkowaniem maszyn i urządzeń. Jest to istotny instrument regulacyjny w Unii Europejskiej, który ma na celu harmonizację standardów bezpieczeństwa w ramach całego rynku europejskiego.

Na tym etapie potrzebny jest też integrator automatyki przemysłowej, który zajmuje się łączeniem różnych systemów i technologii w spójną całość. Projekt instalacji elektrycznej oraz szafy sterownicze pełnią kluczową rolę w zapewnieniu, że maszyna będzie działać sprawnie i bezpiecznie.
Rola integratora automatyki przemysłowej jest niezwykle istotna w dzisiejszym świecie przemysłowym, gdzie automatyzacja procesów produkcji odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu wydajności, obniżaniu kosztów i poprawianiu jakości produktów. Integratorzy automatyki przemysłowej to wysoko wykwalifikowani specjaliści, którzy pomagają firmom wdrażać zaawansowane rozwiązania technologiczne w ich zakładach produkcyjnych. Kilka kluczowych aspektów roli integratora automatyki przemysłowej, to projektowanie i konsultacje kiedy to integratorzy automatyki przemysłowej współpracują z klientami, aby zrozumieć ich potrzeby, cele i wyzwania związane z procesem produkcji. Na podstawie tych informacji projektują rozwiązania, które pozwolą efektywnie zautomatyzować procesy, zwiększyć wydajność i poprawić jakość produktów. Integratorzy muszą być na bieżąco z najnowszymi technologiami z dziedziny automatyki, w tym sterownikami PLC, czujnikami, napędami, robotami przemysłowymi i oprogramowaniem kontrolnym. Ich zadaniem jest wybór i dostosowanie odpowiednich technologii do potrzeb klienta. Tworzą oni programy sterujące, które pozwalają na kontrolę maszyn i urządzeń w zakładzie produkcyjnym. Programowanie obejmuje tworzenie algorytmów, konfigurację urządzeń i zapewnienie komunikacji między nimi a następnie testowanie i wdrożenie. Przed wdrożeniem rozwiązań automatyki przemysłowej, integratorzy przeprowadzają dokładne testy, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie. Po zakończonych testach systemy są wdrażane w zakładzie produkcyjnym klienta. Integratorzy nie tylko projektują nowe systemy, ale także zajmują się modernizacją istniejących rozwiązań. Pomagają klientom dostosować się do nowych technologii i trendów, co pozwala zwiększyć efektywność produkcji.

Budowa maszyn

Budowa maszyn: Etap produkcji i montażu w budowie maszyn

Po fazie projektowania, przychodzi czas na produkcję. Wszystkie komponenty, od przenośników taśmowych po roboty przemysłowe, są starannie przygotowywane. Wykonuje się obliczenia wytrzymałościowe, aby upewnić się, że maszyna spełni wszelkie wymagania co do wydajności i bezpieczeństwa. Programista PLC tworzy oprogramowanie, które będzie sterować maszyną, zapewniając jej precyzyjne działanie.
Programista PLC jest jednym z członków zespołu projektowego. Jest on ostatnim ogniwem łańcucha projektowego i odpowiada za uruchomienie maszyny wraz z konstruktorem prowadzącym. Jego zakres pracy zaczyna się od ukończenia projektu elektrycznego i mechanicznego, a kończy na pozytywnym odbiorze końcowym FAT w firmie oraz SAT u klienta – opowiada Jakub Głuszko, Automation Team Leader w IMI Polska.
Programista PLC jest odpowiedzialny za napisanie logiki sterowania maszyną oraz konfigurację sprzętową wszystkich komponentów automatyki na maszynie. Każde przestawienie napędu lub siłownika musi być przemyślane, dlatego już na etapie pisania programu offline (bez gotowej maszyny) programista musi wykazać się dużą wyobraźnią i zdolnością łączenia wiedzy z różnych dziedzin – dodaje.
Należy również pamiętać o zakresie projektowym maszyny, który programista PLC musi poznać przed rozpoczęciem pracy. Jako osoba odpowiedzialna za wykonawczą część maszyny, programista musi także kwestionować niektóre decyzje, które mogły nie zostać zauważone przez inżynierów projektantów – zauważa, co ważne.

Zgodnie z wypowiedzią eksperta wiemy, że rola programisty PLC (Programmable Logic Controller) w procesie budowy maszyn jest niezwykle istotna i pełni kluczową rolę w zapewnieniu, że maszyna będzie działać zgodnie z zamierzeniami i oczekiwaniami klienta. Programiści PLC są odpowiedzialni za tworzenie oprogramowania sterującego dla sterowników PLC. To oprogramowanie pozwala na kontrolę i nadzór nad różnymi aspektami pracy maszyny, takimi jak ruch mechanizmów, procesy produkcyjne, komunikacja z innymi urządzeniami i wiele innych. Programowanie PLC obejmuje pisanie kodu, definiowanie algorytmów oraz konfigurację sterowników w sposób umożliwiający maszynie realizację swoich zadań. Każda maszyna jest inna, a programista PLC musi dostosować oprogramowanie do specyficznych potrzeb klienta i wymagań związanych z danym procesem produkcyjnym. To może obejmować zmiany w algorytmach, dostosowywanie parametrów oraz tworzenie interfejsów użytkownika, które ułatwiają obsługę maszyny. Muszą oni zadbać również o zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników i pracowników, zapobiegając potencjalnym zagrożeniom związanym z eksploatacją maszyny. Tworzą funkcje awaryjne i procedury zabezpieczające, a także reagują na sygnały alarmowe. Następnie testują i debugują kod, czym upewniają się, że maszyna działa zgodnie z oczekiwaniami. Często maszyny muszą również współpracować z innymi urządzeniami i systemami, takimi jak sensory, roboty przemysłowe, systemy wizyjne itp. Programiści PLC integrują te różne komponenty, umożliwiając płynną pracę maszyny w kompleksowym środowisku. Programiści PLC tworzą dokumentację, która opisuje, jak działa oprogramowanie, jakie są parametry, procedury obsługi i diagnostyki awarii. Ta dokumentacja jest istotna dla użytkowników i obsługi technicznej maszyny oraz pomagają w przeszkoleniu personelu obsługującego maszynę. Dają instrukcje dotyczące obsługi sterowników PLC i interfejsów użytkownika, co umożliwia bezpieczne i efektywne korzystanie z maszyny.
Przy produkcji maszyn, nie można zapominać o znaku CE, który jest oznakowaniem zgodności z europejskimi przepisami. To ważne, aby spełnić wszelkie normy bezpieczeństwa. Po zakończeniu produkcji maszyna jest gotowa do montażu u klienta.

Budowa maszyn

Budowa maszyn: Integracja i przekazanie maszyny

Kiedy maszyna dociera do klienta, przeprowadza się odbiór wstępny. Weryfikuje się, czy spełnia ona wszystkie założenia projektu. Następnie przystępuje się do montażu i integracji maszyny z innymi urządzeniami, które mogą obejmować transportery taśmowe, linie technologiczne oraz osłony maszyn. Warto podkreślić, że roboty spawalnicze również często są wykorzystywane w tym procesie, aby zapewnić precyzyjne połączenia i wykończenie.
Kluczowym momentem jest także certyfikowanie CE, co potwierdza zgodność maszyny z normami europejskimi. Po montażu i integracji, odbywa się uruchomienie maszyny, a pracownicy otrzymują instrukcję obsługi maszyny, która dawniej znana była jako DTR. Konstruktorzy maszyn i konstruktorzy CAD odgrywają w tej fazie istotną rolę, dbając o to, żeby wszystko działało jak należy.

Podsumowanie budowy maszyn

Budowa maszyn jest procesem skomplikowanym, który łączy wiele różnych dziedzin, od automatyki przemysłowej po projektowanie maszyn. Dzięki niej możemy osiągnąć wysoką wydajność i jakość produkcji. Automatyzacja procesów produkcyjnych staje się coraz bardziej istotna, pozwalając firmom efektywnie konkurować na rynku. Ważne jest, aby inwestować w odpowiednie rozwiązania, aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność w procesie produkcji. To osiągnięcie pozwala firmom prosperować w dzisiejszym konkurencyjnym otoczeniu przemysłowym.

Budowa maszyn produkcyjnych to kluczowy proces w różnych gałęziach przemysłu. Niezawodność tych maszyn stanowi fundament prawidłowego funkcjonowania firm, czy to w branży motoryzacyjnej, spożywczej, czy farmaceutycznej. Proces ten można podzielić na kilka kluczowych kroków, począwszy od rozpoznania potrzeb klienta, aż po finalny odbiór gotowego urządzenia. W niniejszym artykule przedstawimy proces budowy maszyn produkcyjnych, z uwzględnieniem istotnych aspektów, takich jak automatyka przemysłowa, linie produkcyjne, oraz integracja automatyki przemysłowej.

Zobacz także:

 1. Automatyzacja produkcji
 2. Automatyka przemysłowa
 3. Maszyny farmaceutyczne: zdrowie twoich konsumentów
 4. Projektowanie instalacji elektrycznych
 5. Kim jest integrator automatyki przemysłowej?
 6. Zastosowanie robotów przemysłowych w różnych branżach i gałęziach przemysłu
 7. Projektowanie i budowa maszyn przemysłowych
 8. Linie produkcyjne i technologiczne
 9. Certyfikacja maszyn CE
 10. Analiza ryzyka, jego ocena oraz redukcja
 11. Relokacja maszyn i urządzeń
 12. SCADA: Bezpieczny nadzór procesu produkcyjnego
 13. Czym jest OEE? Korzyści z jego monitorowania
 14. Dyrektywa Maszynowa – obowiązki producenta, odpowiedzialność pracodawcy
 15. Zabezpieczenia nadprądowe
 16. Robot spawalniczy
4.9/5 - (13 votes)

Udostępnij artykuł: