NASZA

Dla inżyniera

Dla inżyniera

Dla inżyniera

Ocena ryzyka maszyny w automatyce przemysłowej

Ocena ryzyka maszyny w automatyce przemysłowej Ocena ryzyka maszyny to proces analizowania potencjalnych zagrożeń związanych z maszyną lub urządzeniem w miejscu pracy. Jej celem jest identyfikacja  i redukcja ryzyka do…

Czytaj
Dla inżyniera

Design FMEA w budowie maszyn

FMEA: Wstęp W dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się sektorze przemysłu maszynowego, zarządzanie ryzykiem stało się kluczowym elementem procesu projektowania i produkcji. Design FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) procesowym jest metodologią,…

Czytaj
Dla inżyniera

Deklaracja zgodności WE

Deklaracja zgodności WE Co to jest deklaracja zgodności? Deklaracja Zgodności WE (Wspólnot Europejskich) jest kluczowym dokumentem, który każdy producent wprowadzający produkty na rynek Unii Europejskiej musi sporządzić, aby potwierdzić, że…

Czytaj
Dla inżyniera

Normy zharmonizowane z Dyrektywą Maszynową

W dzisiejszym globalnym krajobrazie przemysłowym, normy zharmonizowane odgrywają niezastąpioną rolę w ułatwianiu międzynarodowej wymiany handlowej i zapewnianiu bezpieczeństwa maszyn. Dla firm takich jak IMI-Polska, specjalizujących się w automatyce przemysłowej oraz…

Czytaj
Dla inżyniera

Bezpieczeństwo maszyn w erze automatyki przemysłowej

Bezpieczeństwo maszyn w erze automatyki przemysłowej Bezpieczeństwo maszyn jest nieodłącznym elementem rozwoju automatyki przemysłowej. Odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu współczesnych linii produkcyjnych. W erze, gdzie efektywność i innowacyjność są na…

Czytaj
Dla inżyniera

Agile Machines Building: efektywniejsze wdrażanie innowacji

Agile Machines Building: efektywniejsza strategia wdrażania innowacji Agile Machines Building w IMI-Polska to podstawa naszej strategii działania, wyrażającej się w akronimie SAFETY, który obejmuje zintegrowane podejście do bezpieczeństwa zarządzania projektami przemysłowymi. W świecie w którym…

Czytaj
Dla inżyniera

Linia dozująca w automatyce przemysłowej

Linia Dozująca: Nowoczesne rozwiązania w automatyce przemysłowej W dzisiejszym świecie automatyki przemysłowej, linia dozująca stanowi kluczowy element nowoczesnych linii produkcyjnych. Jej rola w optymalizacji procesów produkcyjnych jest nieoceniona, a dzięki…

Czytaj
Dla inżyniera

Linia montażowa: rewolucja w procesach produkcyjnych

Linia montażowa to dość standardowe rozwiązanie stosowane od czasów H. Forda, ale rozwój w zakresie AKPiA i robotyki pozwolił na zapewnienie olbrzymich możliwości w zakresie: czasów montażu, jakości i powtarzalności…

Czytaj
Dla inżyniera

Co to jest Poka-Yoke ?

Klucz do Bezpiecznych i Efektywnych Linii Produkcyjnych W dzisiejszym świecie automatyzacja procesów produkcyjnych odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu wydajności i jakości produktów. Automatyka przemysłowa to dziedzina, która stale ewoluuje, integrując…

Czytaj
Dla inżyniera

Jak roboty manipulacyjne zmieniają świat przemysłu

Roboty przemysłowe lub też inaczej roboty manipulacyjne stanowią jedną z najbardziej znaczących obiektów w przemyśle, przynoszą zaawansowane technologie i automatyzację do wielu dziedzin produkcji. Otoczenie przemysłowe, które znamy dzisiaj, przeszło…

Czytaj
Dla inżyniera

Systemy łączności w autmatyce przemysłowej

Przedsiębiorstwa przemysłowe w dzisiejszych czasach mają wiele do zaoferowania, nie tylko klientom ale i również swoim pracownikom, komunikacja między poszczególnymi segmentami w erze cyfrowej transformacji przemysłu, systemy łączności stanowią ważny…

Czytaj
Dla inżyniera

SCADA: Bezpieczny nadzór procesu produkcyjnego

W świecie automatyki przemysłowej istnieje multum problemów którymi zmagają się przedsiębiorstwa produkcyjne, jednym z nich są liczne odpady. Pojęcie to zna każda osoba prosperująca wokół systemu zarządzania „Odchudzonej produkcji”, a…

Czytaj
Dla inżyniera

Maszyny przemysłu spożywczego: pyszniejsze jutro konsumentów

Przemysł spożywczy odgrywa fundamentalną rolę w dostarczaniu żywności na całym świecie. W miarę wzrostu populacji i zmieniających się oczekiwań konsumentów, producenci żywności muszą sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu i wysokim standardom jakości.…

Czytaj
Dla inżyniera

Maszyny Pakujące: komfort produkcji w twojej firmie

Opakowania odgrywają kluczową rolę w środowiskach produkcyjnych, to właśnie bez nich nasze produkty schodziłyby z taśmy dużo wolniej, co przekłada się na mniejsze zyski. Wydajne i efektywne maszyny pakujące umożliwiają…

Czytaj
Dla inżyniera

DTR a instrukcja obsługi

Często słyszymy w środowisku przemysłowym o „DeTeeRkach”. DTR to w skrócie dokumentacja techniczno-ruchowa. Jako pojęcie używane jest z powodów historycznych i sprzed przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Od czasu wdrożenia…

Czytaj
Dla inżyniera

Projektowanie instalacji elektrycznych – maszyny

Niezależnie od tego czy projektujemy nową maszynę, czy dokonujemy renowacji już istniejącej instalacji elektrycznej, bardzo ważnym aspektem jest oczywiście wykonanie kompleksowego projektu instalacji. Do zadań projektanta instalacji elektrycznych należy wykonywanie…

Czytaj
Dla inżyniera

Prefabrykacja szaf sterowniczych – dlaczego warto stosować standardy?

Prefabrykacja szaf sterowniczych polega na tworzeniu zaawansowanych systemów sterowniczych, które odpowiadają za sterowanie, kontrolę oraz regulacje pracy i urządzeń. W większych zakładach produkcyjnych wykorzystuje się wiele maszyn i urządzeń, które…

Czytaj
Dla inżyniera

Obwody i funkcje sterowania- wybrane zagadnienia, część 2

Polska Norma PN-EN 60204-1 dotyczy elektronicznego, elektrycznego oraz programowalnego wyposażenia i układów maszyn, które nie są trzymane w dłoniach w czasie ich pracy oraz grup maszyn pracujących razem w sposób…

Czytaj
Dla inżyniera

Obwody i funkcje sterowania- wybrane zagadnienia, część 1

Polska Norma PN-EN 60204-1 dotyczy elektronicznego, elektrycznego oraz programowalnego wyposażenia i układów maszyn, które nie są trzymane w dłoniach w czasie ich pracy oraz grup maszyn pracujących razem w sposób…

Czytaj
Dla inżyniera

Zabezpieczenia silników elektrycznych- wybrane zagadnienia

Polska Norma PN-EN 60204-1 dotyczy elektronicznego, elektrycznego oraz programowalnego wyposażenia i układów maszyn, które nie są trzymane w dłoniach w czasie ich pracy oraz grup maszyn pracujących razem w sposób…

Czytaj
Dla inżyniera

Zabezpieczenia nadprądowe oraz przeciwprzepięciowe – wybrane zagadnienia

Polska Norma PN-EN 60204-1 dotyczy elektronicznego, elektrycznego oraz programowalnego wyposażenia i układów maszyn, które nie są trzymane w dłoniach, w czasie ich pracy oraz grup maszyn pracujących razem w sposób…

Czytaj
Dla inżyniera

Środowisko rzeczywiste i warunki pracy- wybrane parametry

Polska Norma PN-EN 60204-1 dotyczy elektronicznego, elektrycznego oraz programowalnego wyposażenia i układów maszyn, które nie są trzymane w dłoniach w czasie ich pracy oraz grup maszyn pracujących razem w sposób…

Czytaj
Dla inżyniera

Ryzyko towarzyszące zagrożeniom związanym z wyposażeniem elektrycznym

Polska Norma PN-EN 60204-1 dotyczy elektronicznego, elektrycznego oraz programowalnego wyposażenia i układów maszyn, które nie są trzymane w dłoniach w czasie ich pracy oraz grup maszyn pracujących razem w sposób…

Czytaj
Dla inżyniera

Programowanie PLC

Programowalne sterowniki logiczne, czyli serce automatyki przemysłowej Przemysł 4.0, bazujący na wysoko rozwiniętych liniach produkcyjnych, nie mógłby sprawnie funkcjonować bez sterowników PLC. Poszczególne elementy tych linii poprawnie komunikując się ze…

Czytaj
Dla inżyniera

Pokrycie diagnostyczne

Pokrycie diagnostyczne jako jeden z kluczowych parametrów Projektując maszyny przemysłowe należy zwrócić szczególną uwagę na to, by nie stwarzała ona niebezpieczeństwa dla potencjalnych użytkowników. Nie zawsze jednak jest to możliwe.…

Czytaj
Dla inżyniera

Dyrektywa narzędziowa (WED)2009/104/WE

Czym jest dyrektyw narzędziowa? Jedna z tzw. „Dyrektyw socjalnych” jest dyrektywą Unii Europejskiej, która wchodzi w skład koncepcji, dążącej do poprawy bezpieczeństwa pracy na terenie wspólnoty. Dyrektywa dotyczy sposobu  użytkowania…

Czytaj
Dla inżyniera

Poziomy bezpieczeństwa w projektowaniu  maszyn

Norma PN-EN ISO 12100 dotycząca analizy ryzyka opisuje sposób projektowania maszyn tak, aby były bezpieczne. Bezpieczeństwo to w pierwszej kolejności już na etapie projektowania powinno być wynikiem zastosowania rozwiązań bezpiecznych…

Czytaj
Dla inżyniera

Jak obniżyć koszty dzięki FAT?

Co to jest FAT? Z języka angielskiego ‘The Factory Acceptance Test’ w skrócie FAT jest tzw. testem akceptacji fabrycznej. Jest to cały proces oceny zgodności wyprodukowanego sprzętu, maszyny przemysłowej czy…

Czytaj
Dla inżyniera

Zatrzymanie awaryjne i zasady projektowania

Zatrzymanie awaryjne to sytuacja w której maszyna musi się zatrzymać bezpiecznie. Oczywiście nie oznacza to, że wszystkie elementy maszyny się zatrzymają - wręcz przeciwnie. Do prawidłowego zatrzymania awaryjnego pisane są…

Czytaj
Dla inżyniera

Podesty serwisowe

Jedną z wytycznych dyrektywy maszynowej 2006/42/WE jest to, że należy zapewnić stały dostęp do prac serwisowych służbom technicznym. Od dostępności i wygody użytkowania podestów zależy bezpieczeństwo pracowników. Jednym ze stałych…

Czytaj
Dla inżyniera

Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu części ciała człowieka

Od czasu gdy zauważono, że maszyny przemysłowe stanowią zagrożenie dla człowieka starano się ustandaryzować zasady bezpieczeństwa. By spełnione były minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu części ciała człowieka należy stosować normę PN…

Czytaj
Dla inżyniera

Obróbka skrawaniem w Krakowie – na czym polega cały proces?

Możliwość kształtowania metali, ale także tworzyw sztucznych, drewna, szkła czy nawet kamienia, jest procesem wymagającym wykorzystania profesjonalnych maszyn. Przy takich pracach liczy się precyzja, której nie można uzyskać poprzez użycie…

Czytaj
Dla inżyniera

Osłony w projektowaniu maszyn oraz linii produkcyjnych

Czy znasz sposoby osłaniania niebezpiecznych elementów na linii produkcyjnej? Bezpieczeństwo pracowników i operatorów linii jest najwyższym priorytetem. W jaki sposób projektować osłony w maszynach tak, aby zagwarantować najwyższy poziom bezpieczeństwa…

Czytaj
Dla inżyniera

Badanie hałasu maszyn

Warunki stawiane przez dyrektywę  maszynową 2006/42/WE są jasne, maszyny należy produkować w taki sposób, aby wpływ hałasu na organizm człowieka ograniczyć do minimum. Jak to dopracować jest określone w normie…

Czytaj
Dla inżyniera

Zastosowanie robotów przemysłowych w różnych branżach i gałęziach przemysłu

Specjalizujemy się w projektowaniu, integracji i budowie maszyn, urządzeń oraz linii produkcyjnych dla różnych gałęzi przemysłu. Jakie jest zastosowanie robotów przemysłowych, pochodzących z biura konstrukcyjnego IMI-Polska i którym branżom pomagają…

Czytaj
Dla inżyniera

Zapobieganie niespodziewanemu włączeniu maszyny

W dobie automatyzacji zapobieganie niespodziewanemu włączeniu maszyny stało się trudniejsze niż było. Dzięki normie PN-EN 1037, stworzonej wg wymagań stawianych przez dyrektywę maszynową 2006/42/WE, wiemy jak należy projektować maszyny, aby…

Czytaj
Masz pytania?

Masz pytania?

Nie znalazłeś/aś interesującego Cię tematu bądź masz inne pytania?

Napisz, a pomożemy jeśli to tylko możliwe.

CASE STUDY